Judith Bel versterkt Vannimwegen

Ik kijk casusgericht en onderzoek wat een specifieke situatie vraagt. Mijn kritische blik, creativiteit en inlevingsvermogen komen daarbij goed van pas.

24 november 2022
Vannimwegen

“Tijdens mijn bachelors Rechten en Culturele Antropologie leerde ik van verschillende kanten naar een probleem te kijken. Als antropoloog leer je problemen holistisch te benaderen en verschillende invalshoeken mee te nemen. Ook leer je kwalitatief onderzoek doen: observeren, luisteren, doorvragen en je informatie vervolgens verwerken tot een compleet beeld van wat er speelt. In mijn rechtenstudie heb ik daarnaast geleerd om gestructureerd te denken én de ruimte binnen de regels te ontdekken. Begin dit jaar deed ik onderzoek in Spanje. Ik interviewde Latijns-Amerikaanse migranten over hun gevoel van ‘thuis’. Een groot deel van mijn participanten woonde en werkte intern bij een oudere die zorg nodig had. Wat bleek: het wel of niet hebben van een eigen appartementje is een ontzettend belangrijke factor als het gaat om jezelf thuis kunnen voelen. In die context drong het echt tot me door hoe belangrijk het is om een fijne woonplek te hebben."

Wat is je ervaring tot nu bij Vannimwegen?
Toen ik voor het eerst binnenliep bij Vannimwegen, dacht ik: “wat is het hier gezellig.” De sfeer voelt open en tegelijkertijd is iedereen ook echt toegewijd aan zijn werk. Door de verschillende soorten vakgebieden en projecten is er veel ruimte om te ontdekken wat je zelf leuk vindt.

Voor mij was de sector nog helemaal nieuw, maar ik heb ontzettend veel geleerd sinds ik begonnen ben: over woningcorporaties, gemeenten, gesprekstechnieken en adviseren. De begeleiding vanuit Vannimwegen is daarbij heel fijn, elke week hebben we wel een training of een intervisie. Daarnaast zijn alle collega's enthousiast om ons meer te vertellen over wat ze precies doen. Het is leuk dat iedereen hier zo ‘eigen’ is: allemaal hele leuke mensen met een eigen expertisegebied, heel anders dan mijn (stereotypische) beeld van ‘kantoorfiguren’.

Waar werk je nu aan?
Op dit moment ben ik bezig met een klus bij Cooplink, de vereniging voor wooncoöperaties in Nederland. Zij delen kennis voor initiatieven en lobbyen in de politiek om te zorgen dat wooncoöperaties in Nederland meer ruimte krijgen. Ik ondersteun hen bij van alles, van het notuleren bij een internationaal overleg tot het bijhouden van de sociale media. In een aantal landen in Europa zijn wooncoöperaties veelvoorkomend en gewoon, in Nederland maakt dit fenomeen de laatste jaren steeds meer opgekomen. Het is leuk om bezig te zijn met een onderwerp dat in ons land zo in beweging is.

Daarnaast ben ik samen met September bezig met de bewonersparticipatie bij plannen voor sloop-vervangende nieuwbouw in Wormer. We gaan op huisbezoek bij 145 huishoudens om gesprekken te voeren met de huurders. Hierbij informeren we hen over de plannen, bieden we een luisterend oor en vragen we hen naar hun woonwensen. Dit project is daarmee een mooie manier om meer te leren over de belevingswereld van bewoners en de verhouding tussen woningcorporaties en hun huurders.

Waar kunnen organisaties jou voor bellen?
Van alles! Ik wil me graag breed oriënteren en zo veel mogelijk te leren de komende tijd. Tijdens mijn studie antropologie heb ik geleerd om van veel verschillende kanten naar een probleem te kijken en casusgericht te onderzoeken wat een specifieke situatie vraagt. Het lijkt me leuk om dit toe te kunnen passen in mijn werk als adviseur. Ook leer je als antropoloog goed luisteren en doorvragen, zodat je de ander echt kunt begrijpen. In mijn rechtenstudie heb ik daarnaast geleerd om gestructureerd te denken én de ruimte binnen de regels te ontdekken. Ik vind het wel leuk als een vraagstuk complex is; uitdagingen geven me energie. Verder heb ik sinds mijn minor Duurzame Ontwikkeling een groeiende interesse voor duurzaamheid gekregen. Een duurzaam project staat dus hoog op het lijstje als het gaat om projecten die ik bij Vannimwegen graag zou willen oppaken!

Judith Bel

Meer weten?

Judith vertelt je graag meer.

06 21 31 47 25

j.bel@vannimwegen.nl