Geen huurdersorganisatie, maar toch instemming van huurders bij fusie

Van Erfgooiers had geen huurdersorganisatie, maar wilde graag instemming van huurders voor de fusie met Het Gooi en Omstreken. Dat lukte ook. Hoe betrek je je huurders?

19 november 2018

De laatste ALV na 100 jaar…
Op 24 oktober 2018 kwam de ALV van Woningbouwvereniging Van Erfgooiers voor het laatst bijeen. Op de agenda stond de vaststelling van de jaarrekening 2017, nodig voor het deponeren van fusiestukken voor de fusie met Het Gooi en Omstreken. Ook worden de leden ingelicht over de omzetting van vereniging naar stichting in november. Na het akkoord van de leden en ontvangst van de rechterlijke machtiging kan de omzetting plaatsvinden.

Actief betrekken van huurders
Met de laatste ALV werd een intensief en waardevol traject met leden en huurders van de vereniging afgesloten. Omdat, zoals bij meer kleinere woningcorporaties, een formele huurdersorganisatie ontbreekt, kan bij de fusie benodigde instemming niet op normale wijze worden verkregen. Als alternatief is in verschillende bijeenkomsten uitgebreid met huurders en met de leden van de vereniging gesproken. Daarin werd toegelicht waarom bestuur en RvC fusie noodzakelijke achtte.

"Wat ik heel plezierig vind is dat we onze huurders vanaf het eerste moment hebben kunnen meenemen en dat ze zelf ook enthousiast zijn over wat er gebeurt."

Samen op zoek naar meerwaarde
Fusiepartner Het Gooi en Omstreken heeft zich gepresenteerd en haar beleid en werkwijze toegelicht. Het accent in de bijeenkomsten lag op de vraag wat voor de huurders bij een fusie belangrijk is, wat zij graag willen behouden en welke meerwaarde de fusie moest opleveren. Ook konden ze de bestuurders en enkele medewerkers van Het Gooi en Omstreken bevragen. Dat sprak de huurders zeer aan. Als afronding van deze bijeenkomsten is een meerwaarde statement voor huurders en de lokale volkshuisvesting opgesteld. Leden adviseerden in een extra ALV positief over de fusie en de huurders stemden nagenoeg unaniem in met de fusie (één onthouding).

Voorzitter Marijke Willemsen-Vos van Van Erfgooiers is erg enthousiast over de wijze hoe de fusie tot stand is gebracht. “Wat ik heel plezierig vind is dat we onze huurders vanaf het eerste moment hebben kunnen meenemen en dat ze zelf ook enthousiast zijn over wat er gebeurt. Het Gooi en Omstreken gaat goed zorgen voor de huizen én bewoners van Van Erfgooiers. Daar ben ik van overtuigd.”

De rol van Vannimwegen
Over de rol van Vannimwegen zegt mevrouw Willemsen: “Het traject om te komen tot een fusie is zeker voor een kleine organisatie als Van Erfgooiers ondoenlijk. Wij hebben ons daarom bij laten staan door Vannimwegen in de persoon van Mario Damen. Een uiterst plezierige samenwerking waarbinnen Mario met goede ideeën kwam over het betrekken van huurders en een strakke tijdlijn bewaakte. Zonder zijn inzet was het zeker niet gelukt.”

Mario Damen

Meer weten?

Mario vertelt je er graag meer over.

06 2224 4766

m.damen@vannimwegen.nl