Dieuwertje Roos versterkt Vannimwegen

Ik help je met mijn gedrevenheid en frisse blik. Ik sta te springen om je met mijn kennis en ervaring, zowel in je processen als inhoudelijk, te ondersteunen.

30 maart 2021
Dieuwertje Roos

Dieuwertje: "Je zult er maar aanstaan, een bestaande oude wijk moeten verbouwen tot een duurzame. Je krijgt te maken met wijkvisies, omgevingsvisies, de regionale energiestrategie, klantvisies en ga zo maar door. Je zult niet de eerste zijn die door de bomen het bos niet meer ziet. Ik leerde erover en werkte voor woningcorporaties en een gemeente en weet hoe lastig het is.

Plannen maken MET bewoners, dat is de kunst. En ik weet hoe. Ik praat net zo makkelijk met bewoners als met beleidsmakers. En ik ben een aanpakker: laten we meteen beginnen!"

"Na mijn studie International Recht liep ik stage bij de Nederlandse Missie bij de VN en bij mensenrechtenadvocate Liesbeth Zegveld.

Ook zette ik mij in voor mensenrechten tijdens vrijwilligerswerk, als voorzitter van de studentencommissie van Amnesty International’s Movies that Matter en bij de vluchtelingenkampen op Lesbos. Als je de duizenden vluchtelingen(kinderen) in de verzengende hitte onder een zelf gefabriceerde tent ziet, realiseer je je hoe belangrijk een dak boven je hoofd is. Het was daarom een logische stap om mij in te gaan zetten voor het unieke volkshuisvestelijke systeem in Nederland tijdens het Talent in Huis traineeship. Tijdens het traineeship mocht ik bij Waardwonen, Rochdale en Aedes verschillende opdrachten doen. Praktijkervaring deed ik verder op als gebiedscoördinator bij de Alliantie."

De 1e indruk van Vannimwegen
Dieuwertje vertelt: "Het leuke van Vannimwegen is de combinatie van sterke inhoudelijke kennis, gedegen procesbegeleiding en een eigen visie op deze twee zaken. Bij Vannimwegen weten ze waar ze het over hebben!"

Waar werk je nu aan bij Vannimwegen?
"Ik ondersteun een collega bij het traject van de gemeente Bergen op Zoom naar een Omgevingsvisie. We ontwikkelen en creëren een beweging om van Bergen op Zoom een aantrekkelijke en betekenisvolle plek te maken. Dat doen we door o.a. ontwerpateliers, deep dives en omgevingsessies te organiseren, een innovatieve manier van co- creëren.Verder ondersteun ik samen met een collega Klik voor Wonen (samenwerkingsverband tussen acht verhuurders in West-Brabant) om te komen tot een herijkte ondernemingsstrategie. Keuzes met een groep bespreken is in de huidige tijd een uitdaging. Door tools als Mural of de Mentimeter in te zetten hebben we, ook online, levendige discussie's. De combinatie van inhoudelijk strategische vraagstukken en procesbegeleiding vind ik enorm leuk."

Waar kunnen organisaties je voor bellen?

  • Mijn sterke analytische vaardigheden. Tijdens mijn studies rechten en geschiedenis verwierf ik niet alleen een brede algemene ontwikkeling, maar ook het vermogen om onderzoeksgegevens kwantitatief te bestuderen en daaraan relevante conclusies te verbinden. Zo keek ik bij Waardwonen samen met de medewerkers naar wat er in de klantprocessen beter kon.
  • Mijn kracht als netwerker en verbinder. Voor het visiestuk over tijdelijke woningen voor economisch daklozen dat ik bij de afdeling Strategie van Rochdale schreef, ging ik met veel verschillende mensen van binnen en buiten de organisatie in gesprek. Op deze manier bracht ik in kaart wat er binnen de organisatie nodig was en kon ik de kennis van anderen gebruiken bij verbetervoorstellen voor Rochdale.
  • Mijn ervaring met het duiden van maatschappelijke trends en regelgeving. Bij de vereniging van woningcorporaties Aedes hield ik mij onder andere bezig met betaalbaarheidsvraagstukken en verduurzaming. Hierbij maakte ik een vertaalslag van landelijke wetgeving en onderhandelingen met de Woonbond en ministeries naar het belang van de lokale corporaties. Ik schreef onder andere mee aan een handreiking over de vergoedingentabel voor duurzaamheidsmaatregelen.

Dieuwertje besluit: "Door mijn ervaringen heb ik een brede en frisse blik. Ik zet graag een tandje bij, ben creatief, verbindend en zoek naar innovatieve oplossingen. Laat mij mijn tanden maar zetten in complexe maatschappelijk vraagstukken of organisaties, dan gebeurt er gegarandeerd wat."

Dieuwertje Roos

Meer weten?

Dieuwertje vertelt je graag meer.

06 18 74 62 95

d.roos@vannimwegen.nl