De impact van complexsturing

De filosofie en het toepassen van complexsturing leidt tot aanpassingen in de organisatie. Het complex en de huurder als middelpunt. Hoe laat je je organisatie meebewegen met complexsturing? Oscar van Opstal en Anne van Tatenhove schetsen hun beeld.

23 mei 2022

In ons vorige artikel Complexsturing: zo maak je vastgoedsturing concreet lichtten we onze visie op complexsturing toe. We zien dat complexsturing de kans biedt om effectiever te werken, gerichter middelen in te zetten en het vakmanschap van alle betrokkenen meer tot haar recht laten komen. Hoe? Simpelweg door keuzes op het meest concrete niveau van een woningcorporatie te leggen, namelijk op het niveau van complexen.

Het begint met inzicht in het complex vanuit verschillende perspectieven van alle betrokken professionals. Iedereen die in en om het complex werkt, denkt mee over de strategie voor een complex.

Dat klinkt mooi. Maar als je dit doorvoert, wat betekent dat dan voor je organisatie? Veel corporaties werken volgens een functionele indeling (wonen, vastgoed, onderhoud, financiën), een geografische indeling (regio’s) of een combinatie hiervan. Eén van de grootste nadelen is dat de afdelingen meer ‘kokers’ worden. Dat bevordert de samenwerking ‘on the ground’ in de wijk en op complexniveau niet. Specialisten werken vaak vanuit de eigen invalshoek, vanuit de context van ‘soortgenoten’ uit de eigen afdeling.

In een organisatie waar complexsturing het leidende principe is, zien wij een kans om de focus te verschuiven naar het complex en de huurder. Hoe werkt dit? Professionals werken in teams samen aan complexen. Binnen de teams vertegenwoordigen de verschillende professionals nog steeds hun eigen invalshoek. Vakkennis en ondersteuning door goede data is een voorwaarde.

Een team draagt verantwoordelijkheid voor een aantal complexen. Het team maakt complexanalyses, complexstrategieën en complexbegrotingen én draagt zorg voor de realisatie van alle prestaties van het complex (maatschappelijk, rendement, huurderstevredenheid, duurzaamheid, etc.). Waar dat nodig is, stuurt het team bij op die prestaties.

Zelfsturende teams kennen we vanuit de organisatiekunde al wat langer, maar het fenomeen complexsturende teams is nieuw!

Oscar van Opstal

Meer weten?

Oscar vertelt je er graag meer over.

06 18 96 94 70

oscar@vanopstal-en.nl

Anne van Tatenhove

Meer weten?

Anne vertelt je er graag meer over.

06 18 13 63 28

a.van.tatenhove@vannimwegen.nl