Complexsturing: zo maak je vastgoedsturing concreet!

Wat levert het op als je je keuzes voor een complex baseert op expertise vanuit verschillende perspectieven? Met die vraag verkennen Oscar van Opstal en Anne van Tatenhove een nieuwe manier van werken bij een grote corporatie. Complexsturing, zoals zij het noemen, benut het vakmanschap van medewerkers uit verschillende disciplines in combinatie met aanwezige data. Het is een manier om te sturen op complexprestaties. En het maakt samenwerking tussen de afdelingen beter en leuker.

27 juli 2021

Anne en Oscar vertellen: “In ons werk kijken we bij veel verschillende corporaties in de keuken. Die bestaat vaak uit verschillende kookeilanden: we zien verkokering in de organisatie. Collega’s die met hetzelfde complex bezig zijn, weten elkaar niet te vinden. Er schuilt informatie in systemen en vooral in hoofden die niet altijd wordt gebruikt. Dat is niet alleen zonde, het brengt ook risico’s met zich mee.

Een incompleet of eenzijdig beeld leidt namelijk niet tot de beste keuzes voor een complex."

Complexsturing
De invulling van vastgoedsturing, of asset management, begint steeds meer vorm te krijgen bij corporaties. De bedoeling van vastgoedsturing is om - op basis van inzicht - keuzes te maken die de complexen verbeteren. Maar daarin zien wij een behoefte aan verfijning. We zien een groeiend aanbod en groeiende behoefte (!) aan data van complexen, huurders en de omgeving. Dit biedt veel inzicht in wat er in en om het complex plaatsvindt. Bij complexsturing is dat precies het niveau waar je als organisatie begint met het opbouwen van je sturingsmodel. Je gaat eigenlijk terug naar de basis van elke woningcorporatie: de huurder en het pand.

Complexsturing bouwt het sturingsmodel vanaf de grond op. Verschillende medewerkers zijn dagelijks in en om een complex bezig, zoals opzichters, sociaal beheerders, beheerders wonen en onderhoudsmedewerkers. Zij hebben vanuit hun discipline inzicht in wat er daadwerkelijk speelt. De kans om die inzichten samen te brengen belooft een stevige basis voor snellere, betere besluiten over een complex. De sturing komt daarmee vanuit verschillende disciplines. Die bepalen samen het succes van de complexprestaties.

Rond de tafel en de tafel rond!
Complexsturing begint met het gesprek over het complex in een complexsessie. Belangrijk is daarin om verschillende perspectieven te belichten. Het is dus niet voldoende om met elkaar om de tafel te gaan zitten. Je moet daadwerkelijk naar elkaar luisteren, dus ook de tafel rondgaan. De asset manager nodigt verschillende professionals uit, die hun perspectief op het complex toelichten. Samen kijken zij naar verschillende facetten van het complex: de kenmerken en ligging van het complex, maatschappelijke prestaties en huurderstevredenheid, de staat van het pand, gepland onderhoud, en financiële prestaties. Hierbij vormt data de basis, maar geeft de interpretatie en duiding van professionals écht inzicht.

Dit levert een veel completer én gedeeld beeld van een complex op, van de kansen en van de knelpunten die spelen. Dit gaat zich uitbetalen in de (dagelijkse) uitvoering.

Ook biedt het inzicht in waar verschillende medewerkers mee bezig zijn. Door dit te delen ontstaat ruimte voor betere oplossingen en korte communicatielijnen, ook met huurders. Zo bleek een ‘technisch’ probleem met coating op de galerijvloer impact te hebben op de veiligheid en tevredenheid van bewoners.

Samenwerking wordt beter en leuker
De professionals zagen zelf ook de meerwaarde van de samenwerking. Ze werden zich meer bewust vanuit welk perspectief hun collega’s keuzes maakten, en oefenden zelf met kijken vanuit meerdere perspectieven. En collega’s weten elkaar nu beter te vinden en te helpen.

Dit is een geweldige kans om de kracht, het vakmanschap en de drive van medewerkers écht te benutten. En om de samenwerking binnen de organisatie vloeiender, logischer en vooral leuker te laten verlopen.

Winst voor de huurder
Complexsturing leidt ook tot winst voor de huurder. Allereerst worden ‘sociale’ en kwalitatieve aspecten meegenomen in besluitvorming over het complex. Een geurend afvalhok of overlast van hangjongeren bleek niet uit Excelsheets, maar wordt nu meegenomen in de strategische afwegingen en oplossingen. Ten tweede zorgen betere informatie en kortere communicatielijnen voor meer duidelijkheid voor de huurder. Bijvoorbeeld over geplande werkzaamheden of het uitstel hiervan.

Tot slot zien we in de verdere doorontwikkeling van complexsturing zelfs de kans om huurders mee te laten praten in een complexsessie. Wie kent het complex immers beter dan de bewoner?

Complexsturing is een werkwijze die vakmensen in de organisatie verbindt. Data en ervaring van mensen wordt gecombineerd, met betere complexprestaties als doel. Extra effecten zijn dat de samenwerking beter en leuker wordt, het vakmanschap beter benut en het biedt handvatten om de huurder nog beter te helpen.


Vannimwegen en vanOpstal& vinden elkaar bij de organische aanpak van verandertrajecten en transities.

Anne van Tatenhove

Meer weten?

Oscar van Opstal of Anne van Tatenhove vertelt je graag meer.

Anne: 06 18 13 63 28
Oscar: 06 18 96 94 70

a.van.tatenhove@vannimwegen.nl
oscar@vanopstal-en.nl