Bergen op Zoom Ontwikkelt. Ontwikkel jij mee?

Rijk, Provincies en gemeenten moeten een omgevingsvisie formuleren. Het is één van de instrumenten van de Omgevingswet (https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/) Dat kun je als gemeente natuurlijk volgens een traditioneel beleidsmatige aanpak doen.

26 oktober 2020
Oscar van Opstal

De gemeente Bergen op Zoom ziet de omgevingsvisie als een ontwikkelingstraject voor de hele stad. Voor alle ‘werkers’ aan en ‘woners’ in de stad. Ze gebruikt het maken van de visie om te komen tot een ecosysteem, een netwerk van betrokken Bergenaren, bedrijven en instanties. Een dergelijk ecosysteem zorgt voor een duurzame betrokkenheid bij de toekomst van de stad. Dat is zo mogelijk nog belangrijker, dan consensus over een ideaal plaatje.

Impressie van het eerste online ontwerpatelier vanuit de studio

De vibe
Bergen op Zoom zorgt daarom voor een ‘vibe’, positieve energie van mensen die zich gezamenlijk richten op de toekomst. Al die positieve betrokkenheid vormt een olievlek en zorgt voor gedeeld eigenaarschap van de hele gemeenschap. Als we ‘allemaal’ een kant op willen, hoeft de gemeente verderop veel minder energie te steken in het ‘verkopen’ van haar plannen.

Mogelijkmakers
Op initiatief van Bergen op Zoom organiseerde een indrukwekkende groep ‘mogelijkmakers’ zich inmiddels. Mensen uit het bedrijfsleven, welzijns -en zorginstellingen, woningcorporatie, bestuur van de stad, natuur -en landschap en cultuursector.

Loslaten traditionele houvast
De aanpak daagt ‘werkers’ als ambtenaren en wethouders uit om de traditionele rol van beleidsmaker (met georganiseerde inspraak) los te laten. Dat is spannend. De houvast is niet meer expertise, inhoud of ontstane patronen, maar het geloof in het proces, de aanpak en de energierijke mensen die bereid zijn hieraan bij te dragen. Het vraagt dus vertrouwen in een goede afloop, zonder de houvast van een stappenplan van A tot Z. We bouwen de brug en lopen er tegelijkertijd al overheen.

De puzzel
Onze samenwerkingspartner Oscar van Opstal ontwierp en organiseerde samen met Marieke Molnar en Koen Stoffer van de gemeente Bergen op Zoom de weg naar dit ontwikkeltraject. Daarbij organiseerden we vier ‘ontwerpateliers’. Het bespreken van invalshoeken als ‘leven’, ‘samenleven’, ’leefomgeving’, ‘DNA’ leiden tot een gezamenlijk beeld over wat Bergen op Zoom wil. De puzzel van de toekomstige plek die je wilt zijn, vult zich na ieder ontwerpatelier met stukken. Ieder atelier opnieuw doen we inzichten op, maken we keuzes en leggen we verbindingen die alle deelnemers én Bergen op Zoom veranderen. Misschien ontwikkel jij ook wel mee? Kijk maar eens op het eerste digitale ontwerpatelier: https://bozontwikkelt.nl/


Vannimwegen en vanOpstal& vinden elkaar bij de organische aanpak van de ontwikkeling van de omgevingsvisie.

Oscar van Opstal

Meer weten?

Oscar of Erik-Jan vertelt je graag meer.

Oscar 06-18 96 94 70
Erik-Jan 06-55 36 18 60

oscar@vanopstal-en.nl
ej.hopstaken@vannimwegen.nl