Begroting 2022 – een pleidooi voor meer aandacht voor de beleidswaarde.

In het jaarverslag is het een verplicht nummer: de beleidsmatige onderbouwing van het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed. De basis voor de beleidswaarde wordt echter al gelegd bij het opstellen van de begroting. Alle reden om het ook daar de aandacht te geven die het verdient.

27 juli 2021

Keuzes die een corporatie in de aanloop naar een nieuwe begroting maakt zijn van invloed op de (ontwikkeling van de) beleidswaarde. De maatschappelijke bestemming van het vermogen in het kader van beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en/of beheer wordt erdoor beïnvloed. Door keuzes al aan de voorkant nadrukkelijk(er) vanuit dit perspectief te motiveren wordt die relatie zichtbaar.

De 'waterval' waarmee in het jaarverslag het verschil tussen de marktwaarde en beleidswaarde wordt geduid.

Laat de afdelingen of hun managers daarbij tevens indicatoren benoemen om de effectiviteit van die keuzes te meten. Dan wordt tegelijkertijd het fundament gelegd voor periodieke voortgangsrapportages die verder gaan dan het rapporteren van huurachterstanden en de mate waarin beschikbare budgetten worden benut of eventueel overschreden.

Je krijgt als corporatie dan namelijk inzicht in belangrijke thema’s als:

  • Leidt een extra inspanning gericht op het verbeteren van de dienstverlening daadwerkelijk tot een toename van de klanttevredenheid?
  • En leidt een gematigd(er) huurbeleid tot lagere woonlasten?
  • Of wordt dit doel effectiever bereikt door meer in te zetten op verduurzaming?

De bouwstenen om de beleidswaarde al in de begroting een prominentere plek te geven zijn bij de afdeling financiën voorhanden. De ‘waterval’ waarmee in het jaarverslag het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde wordt geduid vormt ook voor de begroting een prima vertrekpunt.

Erwin Beltman

Meer weten?

Erwin vertelt je er graag meer over.

06 17 83 81 84

e.beltman@vannimwegen.nl