Prestatie-afspraken voor 2015-2017 en 2017-2019

De vrijblijvendheid voorbij in Veenendaal.

Projectdetails

Opdrachtgever: Gemeente Veenendaal
Expertise: samenwerken

Adviseur(s): Rob van Beek

“We leerden elkaar beter begrijpen en waarderen.”

De klantvraag

Vannimwegen begeleidde zowel in 2015 als 2016/2017 het maken van de prestatieafspraken tussen beide Veenendaalse corporaties, de huurdersorganisaties en de gemeente. Partijen wilden het proces om prestatieafspraken te maken, gebruiken om betere ‘partners in business’ te worden. Een kolfje naar de hand van Rob van Beek: prestatieafspraken en verbeterende samenwerking.

Onze aanpak

Vannimwegen stelde met partijen vast waarover ze het eens zijn. Vervolgens bleef een aantal majeure punten over. Het gesprek concentreerde zich vervolgens op punten als de mogelijkheid van verdringing op de sociale huurmarkt door de huisvesting van statushouders. Huurdersorganisaties aan tafel zagen dit als een reëel risico, terwijl de gemeente dat niet zo beschouwde. Daaraan lagen verschillende beelden over de kwantitatieve behoefte aan sociale woningbouw ten grondslag. Over deze en andere onderwerpen organiseerden we bijeenkomsten op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Partijen kwamen door deze kennis- en standpuntuitwisseling meer op één lijn.

Resultaat

Het gesprek over de lastige onderwerpen waarover onenigheid bestond, leidde tot consensus. De prestatieafspraken voor de periode tot 2019 zijn naar ieders tevredenheid vastgesteld. De partijen kijken terug op een proces waarin ze elkaar beter leerden begrijpen en waarderen.

Rob van Beek

Meer weten?

Rob vertelt je er graag meer over.

06 - 15 83 24 32

r.van.beek@vannimwegen.nl