Klant- en resultaatgerichte jaarplannen

Informatieve en toegankelijke plannen om concrete doelen te behalen.

Projectdetails

Opdrachtgever: Rochdale
Expertise: koers

Adviseur(s): Ronald Koopman

Een jaarplan als placemat: transparant, begrijpelijk én met focus.

De klantvraag

Een jaarplan waaruit op klant- en resultaatgerichte wijze blijkt hoe Rochdale bijdraagt aan volkshuisvestingsbeleid en financiële resultaten. Dat was de uitdaging waarvoor Ronald Koopman namens Vannimwegen een aanpak ontwierp.

Onze aanpak

Ronald daagde Rochdale uit om op een andere wijze naar jaarplannen te kijken. Hij liet zien dat de inspanning die een organisatie levert, iets anders is dan het resultaat dat ze wil bereiken. Ronald stuurde tijdens het opstellen van het jaarplan sterk op dit onderscheid om daarmee het jaarplan krachtiger en kernachtiger te maken. Uiteindelijk is het bieden van meerwaarde aan klanten en andere belanghebbenden waar een jaarplan om draait. Activiteiten zijn ‘slechts’ tussenstappen om dat te bereiken.

Resultaat

De inzet van Ronald als aanjager en procesbegeleider bracht Rochdale een jaarplan dat transparanter is dan de traditionele jaarplannen. Het is duidelijk welke doelen Rochdale wil behalen en wat de organisatie gaat doen om daar te komen. Het is informatief en begrijpelijk voor de lezer. Parallel aan het opstellen van het jaarplan, creëerde Ronald een jaarplankaart op placemat-formaat. De placemat bevat de focus, prioritering en planning van het jaar: alle ingrediënten om een klant- en resultaatgerichte organisatie te zijn. Dat smaakt goed!

Ronald Koopman

Meer weten?

Ronald vertelt je er graag meer over.

06 - 52 08 81 48

r.koopman@vannimwegen.nl