Wie durft bewoners echt invloed te geven op plannen voor transformatie? Gezocht: partner om pilot mee te doen.

De komende jaren moet er veel gebeuren aan de fysieke en sociale kant van het wonen. Nieuwbouw, onderhoud, verduurzaming, een leefbare woonomgeving, aanpak van kwetsbare wijken: het is zomaar een greep uit de ambities van een willekeurige gemeente en corporatie.

24 maart 2022

(Her-)ontwikkeling van een gebouw, buurt of hele wijk is een complex samenspel van regels, geld, eisen, voorschriften, beschikbaarheid van materialen, idealen, plannen, instanties…en dan hebben we het nog niet over de bewoners. Want wat zijn hun behoeften? Wat zijn hun dromen en zorgen? Wat willen zij nou eigenlijk. En hoe geef je daar invulling aan? Laat je hen participeren? En zo ja, hoe dan en vanaf wanneer en hoeveel invloed hebben ze?

Het is voor professionals zoals wij al lastig om overzicht te hebben en te houden. Voor bewoners is het helemaal een onontwarbare kluwen. Als je als gemeente of corporatie tot het inzicht kwam dat verandering nodig is, helpt een mix van ontwerpkracht en de voorspelbaarheid van effecten.

Citymaker- de tool
We werken samen met de architecten van Common Affairs. Zij ontwikkelden in ‘citymaker’, een tool bestaande uit een mix van wijkplattegronden, bouwkundige oplossingen én een krachtig voorspellend rekenprogramma gevuld met een enorme hoeveelheid data. Ruimtelijke, financiële, demografische en duurzaamheidsuitgangspunten worden aan elkaar gekoppeld. Dat geeft de mogelijkheid om ‘live’ met een groep mensen een ontwerp te maken voor een gebouw, buurt of wijk, waarbij direct duidelijk wordt of het ook een financieel of stedenbouwkundig haalbare oplossing is. Door data aan te passen in de tool zoals bijvoorbeeld de parkeernorm, of hoeveel er verdicht moet worden, zie je direct het effect op alle andere data. Het model genereert voor de ambtenaar zicht op de lokale idealen (denk aan parkeernormen), voor de vastgoedeigenaar zicht op (des-)investering en de gevolgen voor exploitatie, voor de bewoner de mogelijkheid zijn eigen stokpaardjes in te brengen en voor ieder zicht op wat een wijk zou kunnen worden…. Door de combinatie van onder andere de tool, bouwen met 3D bouwstenen, sfeerbeelden en virtual reality kun je als gemeente en/of corporatie samen met bewoners en andere belanghebbenden tijdens een bijeenkomst op een creatieve, toegankelijke en realistische manier snel inzicht krijgen in de mogelijkheden wat je kunt realiseren met je gebouw, buurt of wijk/gebied.

Pilot
Vannimwegen en Common Affairs werken samen in de methode die we hierboven schetsen. Daarbij testen we in dit stadium de kracht van de tool citymaker. We zoeken daarom projectpartners.

Ben je plannen aan het ontwikkelen voor je woningbezit en zit je nog in de beginfase? Of sta je aan het begin van een stedelijk herontwikkelingsgebied? En durf jij het aan om samen met je bewoners en eventueel andere belanghebbenden te experimenteren met de tool ‘citymaker’? Bel of mail ons.

Erik-Jan Hopstaken

Meer weten?

Erik-Jan vertelt je er graag meer over

06 55 36 18 60

ej.hopstaken@vannimwegen.nl