Teamend op weg naar een nieuwe koers met Rondom Wonen

Net aan een nieuw koersplan begonnen… en dan komt de COVID-19 crisis er overheen. Wat betekent dat voor de aanpak en de voortgang?

21 april 2020

Disruptie door COVID-19
Wij maakten het mee in de begeleiding van het nieuwe koersplan van Rondom Wonen. Met een breed samengestelde koerswerkgroep die de totstandkoming van het nieuwe koersplan begeleidt, hadden we net een kennismakingssessie achter de rug. Daarin spraken we over het doel van het nieuwe koersplan. Waarom schrijven we het plan? Voor wie en wat willen we met het plan bereiken? Na een levendige discussie programmeerden we vervolgbijeenkomsten, waarin we interactief met elkaar het plan zouden maken. En toen werd alles anders…

Géén levendige interactieve workshops en real-life contact meer, maar wat dan wel?

Na het cancelen van de geplande workshops, staken we de koppen bij elkaar. Hoe kunnen we er toch het beste van maken? Hoe houden we de bijeenkomsten interessant, interactief, creatief en (op)bouwend?

We introduceerden (t)huiswerk als voorbereiding op een virtuele ‘Microsoft Teams’ sessie. In de eerste virtuele bijeenkomst vroegen we deelnemers om hun persoonlijke drijfveren weer te geven in een ‘moodboard’ en dat te delen. Dat resulteerde in mooie creaties.

Ook bereidden de deelnemers zich aan de hand van een logospel voor op de vraag waarom ze graag voor Rondom Wonen werken, waarom bewoners klant van Rondom Wonen zouden willen zijn en waarin Rondom Wonen onderscheidend is. Het (t)huiswerk werd gedeeld en in de bijeenkomst werden de deelnemers door elkaar en door de begeleiding van Vannimwegen bevraagd. Dat leverde krachtige beelden op!

Leerlessen en tips
Tegelijkertijd werden we tijdens deze eerste virtuele bijeenkomst ook geconfronteerd met beperkingen. Dat leverde leerlessen voor het vervolg op. Allereerst zijn alle deelnemers afhankelijk van hun techniek en internetverbinding. Hoe goed je je ook voorbereid, het is vervelend als een van de twee je in de steek laat. Daarnaast vraagt een virtuele bijeenkomst om geconcentreerde aandacht, dat houdt met 1 ½ à 2 uur wel op. Omdat je de non-verbale communicatie mist, vraagt het van de begeleiding meer attentie voor signalen van deelnemers en meer sturing. Het gebruik van de chatfunctie helpt daarbij. Ook het interactief maken en houden van de sessie vraagt om extra aandacht. Daar kunnen hulpvragen en het uitlokken van reacties bij helpen. Tot slot blijft het belangrijk om de resultaten uit de bijeenkomst goed vast te leggen. Waar in een real-life bijeenkomst op flip-overbladen geschreven kan worden, vraagt het nu om een andere uitwerking. Daar zijn hulpmiddelen als Mural voor beschikbaar, maar dat kost ook weer extra voorbereidingstijd (ook van de deelnemers).

Een nieuwe virtuele bijeenkomst
Na een evaluatie van de eerste virtuele bijeenkomst begonnen we met frisse energie aan de voorbereiding voor de tweede virtuele bijeenkomst. Voor deze bijeenkomst vroegen we de deelnemers een filmpje op internet te zoeken dat volgens hen een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling weergeeft. We lieten de deelnemers toelichten waarom ze juist dit filmpje kozen en waarom Rondom Wonen er iets mee zou moeten in het kader van het nieuwe koersplan. Door onderlinge discussies kregen de verschillende thema’s inhoud.

We spraken over klimaatverandering en duurzaamheid, kwetsbaarheid en zelfredzaamheid, overlast en verhuftering, vergrijzing en verantwoord langer thuis wonen. We spraken over de hoogte van de woonlasten, de noodzaak om meer en sneller passende sociale huurwoningen te bouwen. Maar ook over de toekomst van het werk met digitalisering en standaardisering, waarbij de gevolgen van de COVID-19 crisis zelf als nieuw element naar voren kwam. Het leverde veel gespreksstof, creatieve ideeën en oplossingen op!

De volgende (derde) sessie
De deelnemers gaan zich nu in kleinere teams voorbereiden. Wat zou je meer over deze thema’s willen weten, waar haal je informatie vandaan en vooral ook met welke stakeholders (inclusief huurders) en leveranciers wil je hierover (door-)spreken. Spannend, want ook dat vraagt om nieuwe wegen en creativiteit om je te laten inspireren en stakeholders te bevragen.

What’s new?
Al lezende, vraagt u zich waarschijnlijk af: ‘What’s new? Deze inspirerende aanpak kennen we van Vannimwegen’. Misschien is dat ook wel het meest verrassende: het is even wennen en het vraagt om ‘omdenken’, maar je kunt een eind komen met goed voorbereide sessies, met (t)huiswerk waarin deelnemers hun creativiteit kwijt kunnen en met passende begeleiding in virtuele bijeenkomsten. Ideaal is het wellicht niet, maar met deze ‘second best’ oplossing valt de voorbereiding van een nieuw koersplan niet stil. Dat er wat vertraging in het tot stand komen van het nieuwe koersplan ontstaat is evident, maar dat wordt op deze manier energiek beperkt.

Stappenplan voor een nieuw koersdocument
Voor de begeleiding van een ondernemingsplan, strategisch plan of koersplan, gebruikt Vannimwegen een aanpak in zeven stappen:

https://www.vannimwegen.nl/actueel/tools/koers-bepalen-in-7-stappen-naar-een-ondernemingsplan


Mario Damen

Meer weten?

Mario of Virve vertelt je er graag meer over.

06 2224 4766

m.damen@vannimwegen.nl

Virve Biermans

Meer weten?

Virve of Mario vertelt je er graag meer over.

06 4873 2057

v.biermans@vannimwegen.nl