Sustainable Development Goals voor inclusieve ontwikkeling

De Sustainable Development Goals (SDG’s) hebben betrekking op zeventien focusgebieden, die de aspecten van duurzame ontwikkeling weerspiegelen. Voor inclusieve ontwikkeling is integratie van ecologische, sociale en economische dimensies van ontwikkeling noodzakelijk.

14 december 2020

Deze SGD’s zijn heel actueel en zullen in de toekomst alleen maar meer betekenis en invulling krijgen.

Ook bij organisaties die niet bestempeld worden als een social enterprise, en zichzelf misschien ook niet zo zouden benoemen, gebeurt van alles. Zo ook bij De Woonplaats. Ronald Koopman (Vannimwegen) en Dik Roetert Steenbruggen en Bernadette Arends (De Woonplaats) onderzochten samen met de werkgroep Maatschappelijke duurzaamheid welke en hoe de SDG’s onderdeel konden uitmaken van het MVO-beleid.

Social return
Zo stelt De Woonplaats dat hun leveranciers ook aandacht moeten hebben voor ‘sociale winst’ voor de maatschappij. Deze social return creëert onder andere inclusieve werkplekken. De Woonplaats benut haar inkoopkracht om een maatschappelijk terugverdieneffect te creëren. Dit doet zij door in haar aanbestedingen social return uit te vragen. Dit in nauwe samenwerking met de gemeente Enschede. Dat levert mooie resultaten op en een mooie samenwerking met opdrachtnemers. Uit de reacties van opdrachtnemers blijkt ook dat zij het inmiddels vanzelfsprekend vinden hier invulling aan te willen geven. Samen doe je dan niet alleen je werk wat je toch al deed, maar heb je meer impact dan alleen uit je reguliere activiteiten. Je komt op een andere, mooie betekenisvolle, manier in gesprek met je opdrachtnemers.

Naast social return richt De Woonplaats leer- en werkplekken in en biedt ze jaarlijks vier tot zes mensen met een beperking een volwaardige, vaste baan aan.

De Woonplaats vindt dit een mooie manier om haar maatschappelijke positie goed in te vullen en een nog actievere en concretere bijdrage te leveren aan mens en maatschappij. De SDG's zijn inmiddels onderdeel van het MVO-beleid van De Woonplaats.

Ronald Koopman

Meer weten?

Ronald vertelt je er graag meer over.

06 52 08 81 48

r.koopman@vannimwegen.nl