Sturen in gebiedsontwikkeling

De verhuurderheffing vertraagde de stedelijke vernieuwing de afgelopen vijftien jaar. Nu komt de noodzaak de stad te vernieuwen opnieuw en indringend op de agenda. Verduurzamen is noodzakelijk en de vraag is of we alleen met renovatie voldoende meters maken. Willen we de verduurzamingsdoelen halen, moeten we 1.000 (!!!) woningen per dag renoveren.

22 juni 2022

De wooncrisis vraagt ondertussen extra aanbod. De vraag is of dat zonder verdichten van de bestaande stad kan. En dus staan gebieds- en vastgoedontwikkeling opnieuw hoog op agenda’s. Erik-Jan Hopstaken draait al jaren mee als kerndocent in de opleiding Gebieds- en Vastgoedontwikkeling. Hij ziet de zaal weer volstromen met studenten.

Project- en gebiedsontwikkeling
“Het is een uitdagende combinatie, projectontwikkeling én gebiedsontwikkeling in één programma”, zo vertelt Erik-Jan. “Waar het ontwikkelen van een project redelijk lineair te plannen is, is dat bij het (her-)ontwikkelen van een gebied zelden het geval. In de ene helft van de opleiding vertellen we dus studenten hoe het moet, om in de andere helft te laten zien dat het op heel veel manieren kan, maar dat geen blauwdruk voor succesvol gebiedsontwikkelen bestaat”. We zien echter wel een trend opdoemen waaraan we in de opleiding veel aandacht besteden. Vroeger werd vaak gedacht in gebiedsvisies met een kop en een staart, een vastgelegd meerjarig ontwikkelpad. Dat blijkt vooral een garantie op struikelen te zijn. Omstandigheden veranderen, waardoor een eenmaal vastgestelde visie al achterhaald is al voor de inkt droog is.

Werken vanuit gedeelde waarden en idealen
We zien daarom andere werkwijzen ontstaan, waarbij een brede coalitie van belanghebbenden gezamenlijk idealen formuleert en binnen die idealen deeloplossingen zoekt op het moment dat een kans zich aandient. Bij een dergelijke aanpak werk je meer vanuit gedeelde waarden en idealen en minder vanuit het verlangen te beheersen. Het vraagt vertrouwen van betrokkenen en dus stakeholdermanagement en participatie. Precies het thema waarop Vannimwegen als docent aan boord is in de opleiding. We helpen studenten om te zien dat andere “waardeproposities” dan alleen financiële of planologische mogelijk zijn. Een herkenbaar maar uitdagend merk bijvoorbeeld, dat zich goed onderscheid van en toevoegt aan de directe omgeving hielp bijvoorbeeld op Katendrecht (Kun jij de Kaap aan?). Een herkenbare woonomgeving helpt Almere Strand en een heldere functie ten opzichte van de bestaande stad helpt Hafencity in Hamburg.

Verbindingskracht
In gebiedsontwikkeling nieuwe stijl kom je er niet met ‘teken- en rekenkracht’ alleen, je hebt ook verbeeldings- en verbindingskracht nodig. Ook dat vraagt andere regels, gewoonten en businessmodellen dan vroeger. Het leidt tot een opleiding die nergens dichtgetimmerd is. Die studenten prikkelt om hun docenten uit te dagen en te laten zien dat hun aanpak ook kan werken. Daartoe leren ze verbanden leggen, coalities sluiten, trekkracht en verleiding te gebruiken naast ratio, regels en rekenen. Een kolfje naar de hand van Vannimwegen waarbinnen alle aspecten vertegenwoordigd zijn…

Meer informatie: Amsterdam School of Real Estate - Gebieds & Vastgoedontwikkeling (asre.nl)

Erik-Jan Hopstaken

Meer weten?

Erik-Jan vertelt je er graag meer over

06 55 36 18 60

ej.hopstaken@vannimwegen.nl