Spiegeltje, spiegeltje aan de wand … wie is de mooiste van het land?

Het meenemen van huurders in de zoektocht naar een samenwerkingspartner vergroot het draagvlak voor samenwerking en verstevigt de band met huurders. Het is buitengewoon waardevol.

27 juni 2019

Noodzaak tot samenwerking
De kleine Rotterdamse Woningstichting Eendracht kwam in 2018 tot de conclusie dat zelfstandig voortbestaan haar huurders onvoldoende toegevoegde waarde bood. Ze ging op zoek naar een samenwerkingspartner die op termijn het bezit kon overnemen. De Woningstichting vroeg een offerte aan bij enkele adviseurs om haar te ondersteunen en koos voor Vannimwegen.

Informatieve bijeenkomst voor bewoners
Eén van de eerste acties was het organiseren van een bijeenkomst om de bewoners te informeren over het besluit een samenwerkingspartner te zoeken. Tevens kondigde het bestuur een ‘beautycontest’ aan onder corporaties in de Rotterdamse regio. Daarin kregen de bewoners een belangrijke rol. Bewoners konden aangeven wat zij belangrijk vonden in de zoektocht en aan welke eisen een samenwerkingspartner moest voldoen. Bewoners benoemden als belangrijkste punten: goede bereikbaarheid en service en een gematigd huurbeleid.

Het biedingstraject
Mede op basis van de informatie van huurders vroegen we corporaties of zij geïnteresseerd waren in samenwerking met Eendracht. We meldden de corporaties bovendien dat huurders een belangrijke rol in het proces zouden krijgen. Het bestuur van Eendracht voerde gesprekken met corporaties die belangstelling toonden. Vannimwegen begeleidde de gesprekken. Op basis van de gesprekken werd enkele corporaties gevraagd een bieding te doen. Die corporaties werd gevraagd om aan te geven wat zij huurders te bieden hadden. Ze ontvingen daarnaast een lijst met vragen die grotendeels bestond uit wat we met huurders bespraken. Natuurlijk stonden er ook meer bedrijfsmatige zaken op die lijst, zoals continuïteit van de organisatie en financiële soliditeit.

Bewoners ‘scoren’
Voordat we de corporaties vroegen een bieding uit te brengen organiseerden we een tweede bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst vroegen we de huurders een rangorde en een weging aan te geven voor de 5 belangrijkste zaken waarop de biedingen antwoord moesten geven. Huurders legden de nadruk op kwaliteit in dienstverlening en een gematigd huurbeleid. Die zouden allebei voor 33 % moeten meetellen. Huurdersparticipatie voor 16%, en leefbaarheid en organisatie allebei 8%. Het bestuur vulde die lijst ook in. De rangorde van het bestuur kwam grotendeels overeen met die van bewoners, alleen woog het bestuur het onderdeel organisatie wat zwaarder. Zo ontstond een gezamenlijk beeld van wat voor bestuur en bewoners als belangrijkste onderdelen in de beoordeling zou meetellen.

De biedingsbeoordeling
De uitgebrachte biedingen werden beoordeeld op de verschillende thema’s en de oordelen werden gecombineerd met de aangebrachte wegingsfactoren van het bestuur en de huurders. Overall scoorde Havensteder het best. Eendracht en Havensteder sloten vervolgens een intentieovereenkomst. Daarin namen ze op welke onderzoeken uitgevoerd moesten worden om een besluit tot nadere samenwerking of fusie te kunnen nemen.

Havensteder in gesprek met huurders
In een derde bijeenkomst met huurders presenteerde Havensteder zichzelf en lichtte toe hoe zij antwoord gaat geven op de zaken die voor huurders belangrijk zijn. De bewoners konden kennis maken met huurdersalliantie De Brug van Havensteder en huurdersraad West, die de belangen van de huurders behartigen. In een vierde bijeenkomst zijn de geconstateerde overeenkomsten en verschillen in beleid en uitvoering tussen beide organisatie besproken. Havensteder reikte daarbij oplossingen aan die de bewoners vertrouwen bieden dat het hoge niveau van service en dienstverlening van Eendracht wordt gecontinueerd.

De rol van Vannimwegen
Vannimwegen begeleidde het biedingsproces van A tot Z inclusief de aanpak en opzet van gesprekken en de bijeenkomsten met de bewoners. Dat deed zij vanuit de overtuiging dat huurders een plek verdienen bij de keuze van een samenwerkingspartner. Niet omdat het volgens de wet moet, maar omdat het tot betere en gedragen resultaten leidt.

Voor meer informatie over de bijeenkomsten, klik hier (u gaat naar de website van Woningstichting Eendracht)

Mario Damen

Meer weten?

Mario vertelt je er graag meer over.

06 2224 4766

m.damen@vannimwegen.nl