Samenwerking tussen gemeenten en corporaties: vanuit het hart

Voor gemeentes is de invoering van de Omgevingswet een belangrijk gegeven. En dat niet alleen vanwege de wijzigende regelgeving. Steeds meer is er het besef dat de maatschappelijke uitdagingen complex zijn. De Omgevingswet gaat dan ook uit van een minder dominante rol voor gemeentes. De participerende samenleving vraagt ook om een andere, meer faciliterende, rol.

26 maart 2019

Gemeentes zoeken steeds meer de samenwerking met andere partijen, maar zijn vaak nog op zoek naar hun rol. Wat bepalen anderen, wat bepaal je samen en wat bepaal je zelf? Wanneer faciliteer je, wanneer co-creƫer je en wanneer beslis je (als hoeder van het algemeen belang)? Deze zoektocht geldt ook voor de samenwerking tussen gemeentes en corporaties.

Andere mindset
We kennen de formele wereld van de prestatieafspraken. Maar er is zoveel meer te winnen als je echt kiest voor samenwerking. Uiteindelijk sta je grotendeels voor dezelfde maatschappelijke opgave. Die kun je oppakken als onderhandelingspartners of als samenwerkingspartners. Het lijkt een klein verschil, maar in de mindset en de manier van samenwerken is het een wezenlijk verschil.

Gezamenlijke agenda
Een gezamenlijke agenda zorgt voor overtuiging en daadkracht. Die gezamenlijke agenda hoeft geen allesomvattend plan te zijn. Begin klein en ga samen aan de slag. Leer er samen van: dat verbindt!

Wijkvernieuwing
Wijkvernieuwing is misschien een mooie casus. De oudere buurten en wijken vragen om nieuwe aandacht. De bevolkingssamenstelling wordt eenzijdiger. De veerkracht staat onder druk. Er ligt een verduurzamingsopgave. De openbare ruimte is vaak verouderd. Alle aanleiding om samen aan de slag te gaan. Niet vanuit formele afspraken of een alomvattend programma. Maar wel vanuit een gedeelde urgentie om samen aan de slag te gaan voor een belangrijk maatschappelijk resultaat.

Kortom, sla de handen ineen en maak samen het verschil!

Vannimwegen helpt u er graag mee!

Rob van Beek

Meer weten?

Rob vertelt je er graag meer over

06 1583 2432

r.van.beek@vannimwegen.nl