Rondom Wonen consulteert haar stakeholders

Rondom Wonen werkt aan haar nieuwe strategisch plan. In een zoomsessie toetste zij de hoofdlijnen van haar ideeën en keuzes bij haar stakeholders.

23 november 2020

Een spannend moment: de presentatie van het concept strategisch plan aan stakeholders. Niet live helaas, maar in een zoomsessie met breakout-rooms waarin de stakeholders konden meediscussiëren. De vorm gaf stakeholders de ruimte om hun kijk op de ontwikkelingen te delen en te reageren op het concept plan. Vannimwegen begeleidde de stakeholdersessie en de weg naar het strategisch plan.

Het proces
Het afgelopen halfjaar bespraken wij met een koerswerkgroep de belangrijkste ontwikkelingen in de omgeving van Rondom Wonen. We stonden stil bij de kernwaarden en formuleerden opnieuw waar Rondom Wonen voor staat. We brachten de belangrijkste te maken keuzes in beeld en bespraken dat intern, met de RvC en met huurdersorganisatie Argos. Met de gemeente Pijnacker/Nootdorp en Argos speelden we een transparantiegame en brachten zode financiële consequenties van mogelijke keuzes in beeld.

In gesprek met de huurders
In de tussentijd gingen de medewerkers van Rondom Wonen in gesprek met de huurders. Door ouderen te bellen met de vraag of en hoe ze het redden tijdens de coronacrisis. Maar ook door met de hele organisatie bij huurders (coronaproof!) aan te bellen en een korte mondelinge enquête af te nemen. Dat leverde ruim 70 reacties op, waaronder reacties van huurders die frequenter met Rondom Wonen in gesprek willen. Het meer in gesprek zijn met huurders is een rode draad in het nieuwe strategisch plan en de toekomst van Rondom Wonen.

Hoe?
In het concept plan gaat het nog over het ‘wat’. In vier ‘breakout- rooms’ maakten we een start met de uitwerking van de ‘hoe’ vraag. We bespraken:

  • hoe we de beschikbaarheid van woningen kunnen vergroten
  • hoe we met elkaar meer aandacht voor leefbaarheid kunnen hebben
  • hoe we samen inzetten op wonen en zorg
  • het thema duurzaamheid

De discussies leverden waardevolle aanvullingen op voor het plan, waarbij de grote lijn in analyse en uitwerking door de deelnemers werd onderschreven.

Oefenen in de praktijk
Rondom Wonen past de houtskoolschets van het strategisch plan nu aan en gaat de ‘hoe’ vraag uitwerken in doelen en kpi’s in de jaarplannen. Het komende halfjaar gaan ze in de praktijk ‘oefenen’: levert het nieuwe strategisch plan in samenhang met de uitwerking in de jaarplannen voldoende houvast? Na eventuele aanpassing stelt zij het plan definitief vast in de zomer 2021. Spannend!

Mario Damen

Meer weten?

Mario of Virve vertelt je graag meer.

Mario Damen: (06) 22 24 47 66
Virve Biermans: (06) 48 73 20 57

m.damen@vannimwegen.nl
v.biermans@vannimwegen.nl