Ontmoeten bij de kerstboom

Sinds kort is de documentaire reeks ‘De Kolping: een volkswijk in renovatie’ op tv. Het laat op een mooie manier de waarde van huisbezoeken zien. Dit soort bezoeken zouden ook buiten renovatie en sloop-/nieuwbouwtrajecten moeten plaatsvinden.

16 december 2019

Juist tijdens de komende feestdagen voelen veel mensen zich eenzaam. Een goede reden om, als corporatie, bij je huurders op de koffie te gaan.

Op de koffie
Vannimwegen heeft al vele jaren ervaring met ‘op de koffie’ huisbezoeken. We moedigen corporaties aan om de bewoners thuis op te zoeken: drink koffie in de huiskamer en neem zelf de koekjes voor bij de koffie mee. En vraag gewoon hoe het met ze gaat. De open gesprekken leveren altijd een schat aan informatie op, voor zowel de corporatie als voor de bewoner. Zo hoor je als corporatie wat er speelt in de wijk, of er vragen zijn onder de bewoners die anders niet naar voren zouden komen en of bewoners bijvoorbeeld bereid zijn mee te werken aan toekomstig noodzakelijke veranderingen. Voor de huurder zit de waarde onder andere in het vinden van een luisterend oor, een snelle oplossing voor een geconstateerd probleem of de verwijzing naar het juiste loket voor een vraag die de corporatie niet zelf kan oplossen.

Meerwaarde van maatwerk
De waarde van deze ‘op de koffie’ gesprekken, zien we ook terug bij de recent uitgekomen documentaire reeks ‘De Kolping: een volkswijk in renovatie’. In deze documentaire, volgt de camera anderhalf jaar lang de Kolping buurt in Nijmegen tijdens de grootschalige nieuwbouw en renovatie van 242 sociale huurwoningen. Het geeft een mooi beeld van de zorgen onder de bewoners. Zo zien we in de eerste aflevering bijvoorbeeld hoe erg Joop en Bets gehecht zijn aan hun vitrage. En nog belangrijker, we krijgen te horen waarom dit zo is. Ook zien we wat maatwerk in kan houden wanneer corporatiemedewerker Bert een tijdelijke opvangmogelijkheid regelt voor de koikarpers van Joop en Bets.

Aansluiten bij de leefwereld van bewoners
De documentaire laat zien dat huisbezoeken een mooi en waardevol inzicht geven in de leefwereld van de bewoners. Maar doe je dit alleen tijdens een vernieuwingstraject? Wij vinden van niet.

Dergelijke gesprekken zijn altijd waardevol. Ook wanneer er geen renovatie of sloop/nieuwbouw gepland staat. Door op de koffie te gaan toon je echte interesse in je huurders. Hierdoor vind en houd je aansluiting bij de leefwereld van de bewoners. En juist met de feestdagen is contact hebben met elkaar voor veel mensen niet vanzelfsprekend en voelen velen zich eenzaam.

Zie deze wintermaanden als aanleiding om het contact aan te gaan. Bezoek je huurders en vergeet de koekjes niet. Houd contact met elkaar en investeer in je huurdersgemeenschap. Wij wensen iedereen een warme, gezellige kerst en een inspirerend 2020!

Warren van Hoof

Meer weten?

Warren vertelt je er graag meer over.

06 4169 5285

w.van.hoof@vannimwegen.nl