Leidend principe essentieel bij richting van de corporatie

De vraag naar concern controllers, bestuurssecretarissen en informatiemanagers was groot de afgelopen jaren. Een logisch gevolg van de organisatorische aardverschuiving binnen corporaties die voortkwam uit misstanden in de sector, de parlementaire enquête daarover en de invoering van de nieuwe Woningwet.

28 april 2023

Efficiencyslagen, afstoten van commerciële activiteiten, versterken van toezicht volgden en ‘sober en doelmatig’ werd het nieuwe mantra. Het leidende principe: risicomanagement en financiën. En daar zijn we de afgelopen 10 jaar best goed in geworden.

Maatschappelijke waardecreatie is terug van weggeweest!
Nu leven we in een ander tijdperk. Woningnood, grote maatschappelijke vraagstukken en de markt die minder ijverig vraagstukken oppakt dan verwacht. Dat vraagt om een andere oriëntatie. Het leidende principe kantelt naar: maatschappelijke waardecreatie. Als zo’n verandering geleidelijk gaat en onbenoemd blijft, ontstaat het risico op miscommunicatie, frustratie en energieverlies bij collega’s. Niet iedereen snapt automatisch waarom we nu wél investeren in renovatie, nieuwbouw en het sociaal domein. Laat staan dat ieder in staat is om keuzes te maken die passen bij het 'nieuwe normaal’ dat ontstaat.

Duidelijkheid over koerswijziging
We zien in onze praktijk dat woningcorporaties lopende ondernemingsplannen en visienota’s herijken. Dat is terecht. Het opnieuw beantwoorden van de vragen: ‘Waarom zijn wij er’ en ‘Wat mag de samenleving van ons verwachten’ biedt duidelijkheid over de koerswijziging. Doe dat met organisatie én haar belanghouders en het nieuwe leidende principe krijgt woord én beleving. Mensen gaan het dragen, mee vormgeven en weten waar ze aan toe zijn.

Zijn risicomanagement en financiën dan niet meer belangrijk?
Jawel, net zoals maatschappelijke waardecreatie in het tijdperk ‘risicomanagement en financiën’ ook belangrijk was. Alleen wisselden ze van positie. En het helpt iedereen in de organisatie als deze wisseling in de leidende principes van de corporatie, duidelijk gecommuniceerd wordt. En dat er nagedacht wordt over hoe en welke consequenties dit heeft voor de manier waarop de organisatie ingericht is.

Robert de Heer

Meer weten?

Robert vertelt je er graag meer over

06 53 23 39 30

r.de.heer@vannimwegen.nl