Leergang Woonconsulent

Voordat ik bij Vannimwegen begon, was ik jarenlang trainer. Een vak dat ik nog altijd uitoefen. Voor marktleider Kjenning mag ik zo’n vijf keer per jaar de Leergang Woonconsulent verzorgen.

22 juni 2022

In deze training van 8 dagen staan de deelnemers stil bij de uitdagingen die spelen op gebied van leefbaarheid, de aanpak van overlast en het betrekken en samenwerken met bewoners en netwerkpartners. Dat is ontzettend leuk en leerzaam, zowel voor de deelnemers als voor mijzelf.

Ik hoor van deelnemers dat het volgen van de leergang ze veel kennis, inzicht en zelfvertrouwen oplevert. Dat zie ik ook terug. Veel deelnemers maken al tijdens de leergang een stap vooruit in hun loopbaan. Ze stromen door vanuit het wijkbeheer of kcc naar de functie van woonconsulent of worden woonconsulent bij een andere corporatie.

Voor mij is het verzorgen van deze opleiding dé manier om voeling te houden met wat er op “werkvloer” van corporaties speelt. Daar heb ik heel veel aan in mijn advieswerk voor Vannimwegen. Daar spreek ik vooral beleidsmakers, zoals beleidsadviseurs, managers, directeuren en rvc-leden.

Wat me daarbij opvalt is het vaak grote verschil tussen de werkvloer en de beleidsmakers. Zij lijken vaak zeer verschillend te denken over de manier waarop bijvoorbeeld leefbaarheid het beste kan worden aangepakt.

Inclusie
Als ik met managers spreek over leefbaarheid en de aanpak van problemen op dat gebied, vallen vaak termen als inclusie, samenredzaamheid en noaberschap. Dat zijn ook termen die veel in ondernemingsplannen terugkomen.

Als ik met woonconsulenten of wijkbeheerders spreek over inclusie of samenredzaamheid valt mij op dat ze daar meestal in eerste instantie niets in zien. Zij geloven er niet in dat het buurtgevoel van weleer nog terug gaat komen. Of dat bewoners in voldoende mate klaar willen staan voor elkaar.

Zij zien meer in duidelijke regels en het eenduidig handhaven hiervan. Maar stevig doorpakken is iets waar medewerkers veel en beleidsmakers juist minder in zien.

Alles voor die acht!
Als ik beleidsmakers spreek, dan verwachten zij dat medewerkers vooral in harmonie met bewoners en met netwerkpartners problemen oplossen. Als er bijvoorbeeld in een complex veel vuilniszakken op een verkeerde plek staan, dan is de voorkeursaanpak overleg met de bewoners en samen oplossingen zoeken.

De praktijkmensen doen dit echter zelden of nooit. De belangrijkste reden die ze hiervoor aanvoeren is tijdgebrek. De snelste aanpak is om de vuilniszakken zelf (te laten) verwijderen. Dat kost nog geen vijf minuten werk, terwijl het in harmonie oplossen veel moeilijker is en uren, zo niet dagen tijd kost.

En direct opruimen zorgt ook voor een tevreden klant. “Alles voor die 8! “ is het motto van veel woonconsulenten en wijkbeheerders.

Wat betekent dit nu?
Woonconsulenten werken nu vooral op klacht. De waan van de dag regeert. Het is terecht dat beleidsmakers een meer structurele aanpak agenderen. En ook dat zij hiervoor een stip op de horizon zetten. Die stip staat echter te ver weg van de belevingswereld van veel woonconsulenten. Hun wereld bestaat uit klachten, die vooral snel moeten worden opgelost. Daar worden ze ook sterk op aangestuurd. Hun eerste neiging is te vragen om middelen (en extra mensen) om dat sneller en doortastender te doen dan nu gebeurt. Echter meer van hetzelfde gaat niet helpen om de leefbaarheid daadwerkelijk te verbeteren. Daarvoor is toch een gestructureerde netwerkaanpak nodig.

Balans
Hoe breng je de ambities van de beleidsmakers en de praktijk van alledag meer in balans? Dat kan alleen door de stappen helder te krijgen die nodig zijn om van A naar B te komen.

De eerste stap komt in de Leergang Woonconsulent uitgebreid aan de orde. Die eerste stap is om ervoor te zorgen dat je minder wordt geleefd door de waan van de dag. Door strakker te plannen, maar ook door vaker “nee” te zeggen, zowel tegen bewoners als tegen collega’s. Hiervoor zijn veel mogelijkheden. In de praktijk is dat “nee” zeggen echter niet eenvoudig. In de cultuur van veel corporaties ligt het teleurstellen van klanten en collega’s erg gevoelig. Dus de tweede stap is om dit bespreekbaar te maken binnen de organisatie en dit proces te begeleiden. En uiteindelijk samen het werken aan leefbaarheid anders te organiseren. Bij die tweede stap help ik vaak in mijn rol als adviseur voor Vannimwegen.

Een mooie synergie. Wil je meer weten? Schrijf je dan in voor de Leergang Woonconsulent bij Kjenning of neem eens contact op.

Harry Vlaar

Meer weten?

Harry vertelt je er graag meer over

06 51 81 31 61

h.vlaar@vannimwegen.nl