Handige huurders

“Wat een mooie WC-bril heeft u”, bemerkte de huisbezoeker van Parteon. “Ja, je zou toch niet zeggen dat die bril er al 60 jaar opzit” reageerde de huurder. De man bleek de bril jaarlijks te schuren en van nieuwe lagen scheepslak te voorzien.

26 januari 2020

Hij bleek een kenner: “Er mag niemand van jullie (Parteon) meer aan mijn kozijnen komen, ik schilder echt beter dan jullie” zei hij vervolgens. Dat soort betrokkenheid zien we juist bij huisbezoek vaker. Mensen die flink investeerden in de kwaliteit van hun woning. Mensen die een vorm van betrokkenheid laten zien, die ‘doen’-gericht is.

Doeners zijn betrokken
Verhuurders snakken naar bewoners die een ‘professionele’ huurdersvertegenwoordiging willen vormen. Naar mensen die ‘best wat willen doen’ is zelden vraag. Dat is jammer. Juist deze ‘doeners’ tonen een vorm van betrokkenheid die beloftevol is. Hoe zou het zijn als de bewoner, als hij dat wil, meer regie voert over wat hijzelf en wat de verhuurder doet. Dat belooft een ander contact tussen de twee. Niet per definitie makkelijker voor de verhuurder, want een betrokken huurder heeft ook opvattingen. Maar wel dé manier om weer ogen en ‘schouders’ te krijgen in de wijk. Deze man belt ook zijn contactpersoon als hij wat signaleert in de wijk. Dé manier om de huurder op een andere manier de organisatie in te brengen. Haal een club van ‘handige huurders’ binnen, biedt ze een workshop of training en bevraag ze ondertussen. Dat leidt tot een ander contact, tot een betrokkenheid bij elkaar die uitnodigt.

Ja, het is lastig....
Je moet natuurlijk ook transacties doen, als iemand zelf jouw werk doet verdient dat een vergoeding. Ja het is lastig, het doorkruist je eigen onderhoudsplanning. Ja, het is lastig, jouw opvattingen over hoe het moet zijn anders dan die van de huurder. En het brengt ook een belofte. Die ‘handige huurders’ zijn ook prima inzetbaar bij een groot onderhoudsproject. Zo’n man of vrouw is een heel geloofwaardig gesprekspartner voor andere huurders. Een handige huurder komt makkelijker tot een gezamenlijk programma van eisen bij renovatie, dan een ingehuurd projectleider. De gemeenschapszin die ontstaat is sterker dan wanneer wij als professionals een renovatie uitrollen. De verleidingskracht om te kiezen voor verduurzaming is groter. Het aantal bezwaren lager. Als de handige huurder aan boord blijft bij de uitvoering, is hij een prima bindmiddel in het contact tussen bouwers en bewoners. Het zou zo maar eens vele malen soepeler kunnen gaan. De ingrepen zijn bovendien veel meer van de bewoner zelf. De verleiding om de woning ook duurzamer te gaan gebruiken worden groter. Ik vermoed dat renovaties op deze manier goedkoper worden en toch meer waarde toevoegen. En ondertussen wordt ‘de woningbouw’ weer meer van de bewoner.

Experimenteren?
Vannimwegen helpt…

Erik-Jan Hopstaken

Meer weten?

Erik-Jan vertelt je er graag meer over

06 5536 1860

ej.hopstaken@vannimwegen.nl