Gratis wifi, doelgroepencontracten en investeren in leefbaarheid

In een brief aan het kabinet wezen 15 burgemeesters op de gevolgen van de coronacrisis. Ze komen het hardst aan in kwetsbare wijken. Dit zijn wijken met vooral sociale huurwoningen. De analyse van de burgemeesters bevatte een aantal eyeopeners en ik zag aanknopingspunten voor woningcorporaties.

28 september 2020

Een eerste eyeopener
De burgemeesters zien dat de coronacrisis vooral gezinnen treft. Corporaties zien gezinnen over het algemeen niet als een kwetsbare groep. Als ik trainingen geef over kwetsbare groepen, overlast en leefbaarheid, dan komt vooral casuïstiek met alleenstaanden voorbij. Vaak gaat dit om zorgen over eenzame en/of dementerende ouderen, onaangepaste statushouders en overlast door verslaafde of verwarde personen.

Een tweede eyeopener
Je ziet dikwijls inkomensverlies. Juist omdat mensen in kwetsbare wijken vaak (flex)banen hebben. En daar vielen al de meeste ontslagen. Corporaties gaan gelukkig adequaat en sociaal om met huurders die te maken hebben met verlies van inkomen.

De echte eyeopener is dat deze gezinnen vaak niet goed gehuisvest zijn. Als zij veel thuis zitten blijkt de woning te klein. Hierdoor ontstaan spanningen. Ze hebben onvoldoende ruimte om thuis te werken of thuisonderwijs te volgen. Daarnaast signaleren de burgemeesters dat de buitenruimte vaak onveilig is.

Hier ligt zeker een taak voor de corporaties. Woningen die geschikt zijn voor gezinnen zijn vaak niet bereikbaar en niet beschikbaar voor de gezinnen die ze nodig hebben.

Wat kunnen corporaties doen
Corporaties kunnen bijvoorbeeld met een doelgroepencontract de grootste woningen verhuren aan grote gezinnen. Zo komen de grote woningen weer beschikbaar als de kinderen uit huis zijn. Ook kunnen corporaties hun doorstroombeleid aanscherpen, bijvoorbeeld door huurders hun oude huurprijs te laten behouden als zij verhuizen naar een kleinere woning.

Geen wifi
De burgemeesters signaleerden ook dat het thuisonderwijs vaak niet lukt. Geen plek, geen internet en de ouders zijn vaak niet in staat het onderwijs te verzorgen. Met name het internet was voor mij een eyeopener. In Hilversum realiseerde de corporatie dat alle huurwoningen aangesloten zijn op het glasvezelnet. Zou de Autoriteit woningcorporaties de volgende stap (gratis wifi) zien als een toegelaten bijdrage aan de leefbaarheid? Ik hoop het.

Leefbaarheid
Een laatste punt dat de burgemeesters maakten was geen eyeopener, maar wel een bevestiging. De leefbaarheid in veel buurten met sociale woningbouw staat ernstig onder druk. De coronacrisis verergerde dit. Veel jongeren hadden geen dagbesteding meer en hingen op straat. Dat leidt vaak weer tot overlast en criminaliteit.

Tegen criminaliteit kan een corporatie niet optreden. Wel kunnen corporaties hun eigen verantwoordelijkheid nemen op het gebied van de leefbaarheid. Dit begint bij goed onderhoud van woningen en woonomgeving. Het is goed als corporaties investeren in een prettige en veilige omgeving. Waar kinderen zorgeloos opgroeien. Want gezinnen horen geen kwetsbare doelgroep te zijn.

Harry Vlaar

Meer weten?

Harry vertelt je graag meer.

06 5181 3161

h.vlaar@vannimwegen.nl