De kracht van de wooncoöperatie

Naast kopen en huren, kennen we een derde woonvorm: de wooncoöperatie! Deze maakt een snelle opmars. Lees wat corporaties kunnen betekenen met de variant hierop, de beheercoöperatie.

26 oktober 2023

Naast kopen en huren doet een derde vorm haar intrede, de wooncoöperatie. Een concept waarbij bewoners samen de verantwoordelijkheid nemen voor hun woonomgeving. Op 16 september jongstleden vond de landelijke dag wooncoöperaties van Cooplink plaats. Onze collega, Warren van Hoof, was erbij. Bekijk de aftermovie en kijk of je hem spot.

De wooncoöperatie en de beheercoöperatie: een introductie
De wooncoöperatie biedt een fris alternatief. Naast de traditionele opties van kopen en huren, kunnen bewoners gezamenlijk (vaak via een vereniging) eigenaar zijn van hun complex en samen het beheer en onderhoud dragen.

Veel wooncoöperaties laten zien dat het om meer draait dan enkel het creëren van een fysieke woning. Het gaat om het vormen van gemeenschappen. Bovendien zien we bij veel van dit soort initiatieven dat ze zich vaak extra inzetten op thema’s als duurzaamheid, betaalbaarheid en het voorkomen van eenzaamheid.

De veel voorkomende variant op de wooncoöperatie is de beheercoöperatie. Een beheercoöperatie is een woonvorm waar bewoners samen verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en beheer van hun complex, terwijl het vastgoedeigendom bij de corporatie blijft. Deze gedeelde verantwoordelijkheid biedt kansen voor een hechte gemeenschap waar bewoners niet alleen hun huis delen, maar ook beslissingen nemen over de toekomst ervan. Het stoelt op sociale betrokkenheid die verder gaat dan traditionele woonmodellen.

Niet voor niets gaf Willem de Vreeze (Algemeen directeur Aedes) tijdens de Landelijke dag Wooncoöperaties aan dat hij de beheercoöperatie ziet als "ultieme vorm van huurdersparticipatie en betrokkenheid van bewoners".Daarmee werd een oproep gedaan aan alle corporaties om dit model samen een stevigere plek in de woningmarkt te geven.

Pionierswerk
Tot op heden blijkt het nog pionierswerk om tot een beheercoöperatie te komen. Projecten zijn afhankelijk van enthousiaste bewoners die met bevlogen corporatiebestuurders en medewerkers afspraken rondom onderhoud en beheer weten vorm te geven. Vaak traden bestuurders en medewerkers van corporaties daarbij buiten hun comfort-zone, maar met enige begeleiding kwam het al geregeld tot een succesvol resultaat.

Nu deze resultaten er liggen kunnen andere corporaties er makkelijker een voorbeeld aan nemen. De ervaring leert ons toepasbare kaders en uitgangspunten voor volgende projecten. Voorbeelden van samenwerkingsovereenkomsten en beheer-verhuurovereenkomsten helpen het proces bij nieuwe projecten te versnellen.

Trots op resultaat
Wij zijn trots op onze ruime ervaring in begeleiding en advisering bij de totstandkoming van verschillende beheercoöperaties in het land.

Deze kennis en ervaring zetten we ook graag voor jullie project in. Laten we zo samen zorgdragen voor een solide basis waarop de beheercoöperatie kan gedijen.

Warren van Hoof

Meer weten?

Warren vertelt je er graag meer over.

06 41 69 52 85

w.van.hoof@vannimwegen.nl