De bewoner als persona aan tafel bij projectontwikkeling

Hoe krijg je de toekomstige bewoner van een project als belanghebbende aan tafel? Op die vraag zocht TBV Wonen een antwoord bij het (her-)ontwikkelen in de stad.

22 februari 2023

Je kunt simpelweg woningen toevoegen en kijken wie er in komt wonen. Gezien de grote sociale belasting van wijken met sociale woningbouw is dat echter niet verstandig. TBV Wonen wil bijdragen aan het creëren van inclusieve én houdbare wijken. Ze zocht naar een methodiek, die effecten binnen groepen bewoners inzichtelijk maakt en helpt bij het maken van beleidskeuzes. We ontwikkelden met en voor TBV Wonen een ‘persona’-methodiek. De basis van die methodiek bestaat uit een flinke kaartenbak met gedragsomschrijvingen van een ‘type’ mens. Omschrijvingen over hoe iemand omgaat met anderen, hoe iemand zich verhoudt tot de buitenwereld en wat hij / zij aan activiteiten onderneemt bijvoorbeeld.

Dynamische kaartenbak
De ‘persona kaartenbak’ is dynamisch. We maakten met een werkgroep bestaande uit verschillende medewerkers met klantcontact een basisset. En we ontwierpen spelregels waaraan een ‘persona’ moet voldoen alvorens in een kaartenbak te mogen. De bijeenkomsten met de werkgroep brachten spannende keuzen op tafel. Moet je bijvoorbeeld nu wel of niet iemands etnische achtergrond willen benoemen? Waar ligt de grens tussen ‘etnisch profileren’ en ‘objectief waarnemen’? We maakten een werkbaar en naar onze mening verantwoord model.

Onderbouwing en nuance
De kaartenbak maakt analyse van bestaande situaties mogelijk. Je kunt een bestaand complex/een bestaande wijk in kaart brengen. Wie behoort in welke persona-groep? Leidt dat tot oververtegenwoordiging? Biedt de samenstelling een verklaring voor bestaande problemen? De methodiek geeft onderbouwing aan de intuïtieve en ervaringsinschatting die ervaren wijkmensen maken. En brengt nuance in het gesprek daarover. Een oververtegenwoordiging van personagroep K klinkt heel anders dan, ‘al die klaagbejaarden’.

Het maakt het mogelijk om interventies te plannen: welke persona versterken een kwetsbaar gebied. En het maakt het mogelijk om een mate van ‘community-planning’ toe te passen in de ontwerpfase.

In ontwikkeling
De methode is in ontwikkeling. TBV Wonen onderzoekt waar ze de methode als praktijkproef wil inzetten en met welke impact. Vannimwegen onderzoekt hoe de bruikbaarheid van de methodiek verder te vergroten met behulp van automatisering.

Schat aan inzicht
We deden twee ervaringen op die zeker ook voor andere woningcorporaties van waarde zijn: Het delen van ervaringen van verschillende veldwerkers is niet vanzelfsprekend, maar het leidt tot een schat aan inzicht. Waar die eerder vaak impliciet en abstract bleven, landden de inzichten nu in belangrijke mate in een levend en bruikbaar instrument. We bevelen het inzichtelijk maken van deze informatie en ervaringen van harte aan andere woningcorporaties aan. Ervaringen uit het traject van TBV Wonen zijn daarbij zeer waardevol. Maar het grootste effect zal behaald worden bij een met eigen input ontwikkelde methode. We ervoeren namelijk dat het samenstellen van de persona set ook nadrukkelijk om lokale kennis vroeg. Want hoewel je bij persona een behoorlijke mate van abstractie zoekt, het blíjft draaien om echte mensen.

Erik-Jan Hopstaken

Meer weten?

Erik-Jan of Lisa vertelt je er graag meer over.

Erik-Jan: 06 55 36 18 60
Lisa: 06 26 22 18 72

ej.hopstaken@vannimwegen.nl
l.dautzenberg@vannimwegen.nl