Gebiedsontwikkeling als oplossing voor de grote woonopgave? Wij denken van wel!

Iedereen weet dat we voor een grote opgave staan als het om wonen gaat. We moeten de komende jaren 900.000 woningen ontwikkelen. Om die enorme woonopgave op te lossen, is vaart nodig. We moeten niet langer praten, maar doen! Daarom slaan Vannimwegen en Common Affairs de handen inéén. Samen beschikken we namelijk over alle middelen, kennis en vaardigheden om gebiedsontwikkeling te versnellen.

24 maart 2023

Gebiedsontwikkeling, wat is dat?
Gebiedsontwikkeling is het proces waarbij een gebied wordt aangepast of verbeterd. Bijvoorbeeld, door het verdichten van een bestaande woonwijk door extra woningen toe te voegen, of het verbeteren van de openbare ruimte door het aanleggen van parken en speelplaatsen. Eén van de belangrijkste doelen van gebiedsontwikkeling is het creëren van een aantrekkelijke en leefbare omgeving voor de bewoners. Hierbij wordt gekeken naar aspecten zoals huisvesting, groen, openbare ruimte en voorzieningen.

Het proces van gebiedsontwikkeling is vaak complex en vereist vaak samenwerking tussen verschillende partijen zoals gemeente, corporaties, ontwikkelaars, ontwerpers en bewoners. Om een succesvolle gebiedsontwikkeling tot stand te brengen, is het delen van belangen, inzichten en het gezamenlijk maken van keuzes cruciaal.

Versnellen, hoe doen we dat?
We gebruiken het vermogen van Common Affairs om te creëren en ontwerpen en de kracht van Vannimwegen om te verbinden.

Ontwerpend onderzoeken
We gebruiken de CITYMAKER. Dit is een programma dat ruimtelijke, financiële, demografische en duurzaamheids-uitgangspunten aan elkaar koppelt. Hierdoor wordt direct zichtbaar wat wijzigingen in het ene aspect voor gevolgen hebben voor een ander aspect. Zo kun je razendsnel integrale scenario’s ontwikkelen en uittesten.

In onze werkwijze leggen we het gebied waarover het gaat letterlijk op tafel. Een plankaart van het huidige gebied is de basis om te gaan denken wat daar kan. We nodigen alle ervaringsdeskundigen uit om met ons om de tafel te komen staan en beginnen met behulp van bouwstenen te bouwen. Iedere expert brengt zijn ervaring in: “Daar hangt nu altijd een clubje jongeren” naast “Een straat met bebouwing aan twee kanten vinden mensen veiliger”. CITYMAKER laat direct zien hoe een idee past op de situatie ter plaatse. “Dit leidt wel tot een uitdaging met de parkeernorm” of “Zo halen we in één klap onze ambitie ‘sociaal’ “. De stedenbouwkundige voegt zijn ontwerpkennis toe. De procesbegeleider duidt welke participatie en besluitvormingsuitdagingen passen bij welk idee. Zo ontstaat ‘spelenderwijs’ snel bij een brede groep betrokkenen een gelijkluidende inschatting over wat kan en wenselijk is.

De CITYMAKER werkt op verschillende niveaus, van hele gebieden tot op projectniveau. Op het niveau van gebiedsontwikkeling van een project kunnen we tot op de laatste m2 meerdere varianten van het programma bepalen, inclusief de financiële haalbaarheid.

Daarnaast is de CITYMAKER ook uitermate geschikt voor het doorrekenen van scenario’s voor toekomstige verdichtingsopgaven op zowel gemeentelijk als provinciaal niveau. De scenario’s helpen om snel inzicht te krijgen in de potentie van een gebied. Zo versnellen we duurzame gebiedsontwikkeling.

Verbinden
Bij gebiedsontwikkeling zijn veel partijen betrokken. Deze partijen hebben elk hun eigen dromen, ambities en zorgen en bekijken gebiedsontwikkeling vaak vanuit verschillend perspectief. Ze spreken niet altijd dezelfde taal en dat kan het proces en resultaat tegenwerken. Daarom treedt Vannimwegen graag op als verbinder: tussen mensen onderling, tussen de verschillende partijen en binnen en tussen organisaties. We kennen de verschillende organisaties en begrijpen de bewoners. We brengen alle sleutelfiguren samen en zorgen voor een snel en soepel proces. We bespreken samen het vraagstuk, we werken aan een gemeenschappelijk doel en creëren samen oplossingsrichtingen. Door onze integrale aanpak zorgen we dat alle betrokkenen dezelfde taal spreken en versnellen we het proces.

De combinatie van creëren, ontwerpen en verbinden zorgt voor een gezamenlijke stip op de horizon. Samen houden we de vaart erin! Samen versnellen we.

“Wat maakt onze aanpak uniek?

Verbinden van groepen zit in ons DNA, want…
•We werken al samen met de sleutelfiguren in gebiedsontwikkeling.
•We snappen het speelveld van de betrokken partijen.
•We kijken naar wat jij nodig hebt en plaatsen dat in het grotere geheel.

En… we zetten de CITYMAKER tool in die ruimtelijke, financiële, demografische en duurzaamheidsuitgangspunten koppelt én die nieuwe en verrassende inzichten genereert.”

Bella Bluemink

Meer weten?

Bella vertelt je er graag meer over.

Bella Bluemink: 06 12 82 45 11

b.bluemink@vannimwegen.nl