Fusie drie corporaties in de Bollenstreek

Begin dit jaar startte het fusieproces tussen de Noordwijkse Woningstichting (NWS), Woonstichting Stek (Stek) en Woonstichting Vooruitgang (Vooruitgang). Het is een getrapte fusie waarbij Vooruitgang en Stek fuseren per 1 juli 2019. De Autoriteit woningcorporaties keurde deze fusie inmiddels goed. Het is de bedoeling dat deze fusie wordt opgevolgd door een fusie met NWS begin 2020.

20 juni 2019

Zo’n getrapte fusie tussen drie corporaties kan extra complexiteit en dynamiek geven. Hieronder een tussenstand via een gesprek met de drie bestuurders, Willem van Duijn (NWS), Hans Al (Stek) en Peter Pinkhaar (Vooruitgang).

v.l.n.r: Willem van Duijn (NWS), Peter Pinkhaar (Vooruitgang) & Hans Al (Stek) tekenen de


intentieovereenkomst voor de fusie

Complexiteit?
Willem van Duijn trapt af. "Die extra complexiteit valt wel mee. De techniek en de inhoud van een getrapte fusie tussen drie corporaties zijn immers hetzelfde als bij een fusie tussen twee corporaties. De medewerkers leren elkaar inmiddels beter kennen en de organisaties zijn gemotiveerd om een succesvolle fusie te realiseren." Peter Pinkhaar vult aan. "De beeldvorming rond Vooruitgang zorgt wel voor extra complexiteit. Vooruitgang staat onder verscherpt toezicht van de Autoriteit woningcorporaties. Dat kan vragen oproepen bij de fusiepartners: ‘wat halen zij binnen?' Verschillende risico’s zijn daarom zorgvuldig onderzocht en gewogen. Maar dat gebeurt bij een ‘normale’ fusie natuurlijk ook."

Op z’n tijd lastig
Die complexiteit valt dus uiteindelijk wel mee, maar er zitten wel lastigheden in het proces. Hans Al ziet vooral dat veel partijen betrokken zijn bij de fusie. 3 bestuurders, 3 rvc’s, 3 Ondernemingsraden, 3 huurdersorganisaties, 3 managementteams. Iedereen vindt wel iets en wil dat terugzien in de fusiedocumenten. Het leidt soms tot gedoe ‘over woordjes’.

De bestuurders vinden het verwachtingenmanagement richting de rvc op z’n tijd lastig. Tijdens een intensief fusieproces kunnen niet alle activiteiten in een normale intensiteit worden uitgevoerd. Daar is niet altijd oog voor.

"Daarnaast vraagt het managen van de balans tussen en klein en groot de nodige aandacht. We vinden het belangrijk om de fusie vorm te geven met zo veel mogelijk gelijkwaardige inbreng van de partijen", aldus Peter Pinkhaar. "Waar schaalverschillen en, in het geval van Vooruitgang, verscherpt toezicht een rol spelen, is het niet altijd vanzelfsprekend dat je een volwaardige fusiepartner bent. Terwijl dat wel essentieel is voor medewerkers, en daarmee voor het resultaat."

Trots
Ondanks de nodige dynamiek verloopt het proces grotendeels conform de verwachtingen. De fusie tussen Stek en Vooruitgang verloopt volgens planning. Het WSW en de Autoriteit woningcorporaties spelen daarbij een bijzonder constructieve rol. Een voorbeeld van goed partnerschap.

De bestuurders willen de fusie niet vanuit een machtsspel realiseren:
"We gaan samen naar iets nieuws vanuit de inhoud. Samen voor een krachtige corporatie in de Bollenstreek. Daar zijn we trots op!"

Dat geldt niet alleen voor de bestuurders. Ook de drie rvc’s handelen vanuit gelijkwaardigheid en onderling respect. De organisatorische integratie krijgt nu gestalte. Daarbij hebben de medewerkers van de drie corporaties een belangrijke rol. Tijdens een medewerkersbijeenkomst in maart 2019 is de intentieovereenkomst voor de fusie door de bestuurders getekend. Dat markeerde tevens de start van de organisatorische integratie.

Een kerngroep is aan de slag met de missie, waarden en visie voor de fusiecorporatie. Er zijn 10 werkgroepen actief die de fusie inhoudelijk voorbereiden. Tenslotte zijn er 6 kwartiermakergroepen die de organisatie en de werkprocessen vormgeven. Voor de drie bestuurders is ook hier een gelijkwaardige inbreng vanuit de drie corporaties het adagium.

Vannimwegen
Peter Pinkhaar geeft aan dat de fusiepartners niet op zoek waren naar een ‘blauw’ bureau. "We waren op zoek naar fusiebegeleiders die ruimte laten, waarbij de uitkomst niet op voorhand vaststaat. Dat hebben we gevonden bij Vannimwegen, in de personen van Karin Waldram en Rob van Beek." De beide andere bestuurders vullen aan dat Vannimwegen snel en adequaat reageert en zaken deskundig afhandelt.

Ook fuseren of samenwerken met meerdere partners?
Vannimwegen helpt u er graag mee!

Rob van Beek

Meer weten?

Rob vertelt je er graag meer over.

06 1583 2432

r.van.beek@vannimwegen.nl