Een beoordelingsbrief van de Aw. Wat te doen?

Een onverwachte beoordelingsbrief van de Aw. De boodschap: we signaleren risico’s en jullie krijgen aanwijzingen. En de opdracht: doe een governance evaluatie, maak een (nieuw) portefeuilleplan, kies een aansturingsfilosofie, of zorg voor een andere rapportagestructuur. Maar wat nu als jullie de gesignaleerde problemen of risico’s niet of nauwelijks herkennen. Er is verontwaardiging en weinig motivatie om aan de slag te gaan, behalve dat het dreigend voelt. Wat nu?

22 november 2023

Vitale relatie met toezichthoudende instanties
Het intensiveren van een vitale dialoog met de toezichthoudende instanties is prioriteit nummer 1. De reflex van verontwaardiging is volkomen menselijk en soms ook invoelbaar, maar lang niet altijd helpend. Uiteraard kun je van mening verschillen, maar je bent nu eenmaal in gesprek met een autoriteit en daarom kun je een oordeel niet naast je neerleggen. Het is niet altijd eenvoudig om de zorgen van een toezichthouder te doorgronden. Andersom is het niet altijd eenvoudig voor de toezichthouders om de soms ontnuchterende realiteit van corporatiebestuurders te doorgronden. Wij helpen bij gesprekken met kennis van het beoordelingskader, besturing, governance en inhoudelijke beleidsterreinen. Wij brengen ook vele vlieguren gesprekstechnieken en begeleiding mee en zetten dat in om jullie relatie met de toezichthouder te versterken. Zodat je naar de toekomst toe de verwachtingen kent en elkaars taal verstaat.

Van herstelplan naar ontwikkelplan
Zijn er meerdere aanwijzingen of er moet een herstelplan opgesteld worden? Dan loont het om in gesprek te gaan met de mensen in de organisatie die dagelijks betrokken zijn. Wij stellen daarbij altijd de vraag wat zij zelf willen verbeteren of ontwikkelen als we de aanwijzing gewoon even zouden vergeten. De ervaring leert dat professionals het proces veruit het beste kennen en altijd wel ideeën hebben die verder gaan dan de aanwijzingen. Door organisatieontwikkeling boven ‘verplicht corvee’ te plaatsen, komt er positieve energie vrij in de organisatie. En het corvee is doorgaans in de vaart prima mee te nemen.

Incidenten of symptomen
Wanneer doe je nou een eenmalige interventie en wanneer is een ontwikkelplan zinvol? Hiervoor wil je weten of uitvoering van de aanwijzing de problemen of risico’s duurzaam oplost. Bij tegenvallende of uitblijvende resultaten geven toezichthoudende instanties bijvoorbeeld al snel een aanwijzing voor meer plannen, meer monitoring, en meer aansturing. Maar een organisatie die bijvoorbeeld erg hard is gegroeid, kan wellicht niet meer optimaal presteren in de oude organisatievorm. Dan helpen de bovengenoemde aanwijzingen niet altijd (voldoende). Wellicht is een andere ordening nodig, bijvoorbeeld multidisciplinair en/of gebiedsgericht. Daarbij ontstaan vaak nieuwe rollen. En het vraagt rolhygiëne, dus niet meer samen verantwoordelijk voor alles. Maar verantwoordelijkheden helder beleggen. En niet te vergeten, bijpassende bevoegdheden geven.

In bovenstaande situaties kan de blik van een buitenstaander helpen. Wij kijken graag mee om te onderscheiden wat moet, wat uniek en van waarde is, en wat jullie verder brengt.

Nienke van Wissen van Veen

Meer weten?

Nienke vertelt je er graag meer over

06 28 16 12 73

n.vanwissenvanveen@vannimwegen.nl