Een beetje van jezelf en een beetje van…

....scenarioplanning in dit geval.

Bij Vannimwegen zijn we niet zo van het nauwgezet volgen van modellen en methoden. Maar wél van het benutten en combineren van handige werkwijzen en inzichten. Dus toen een dierbare klant ons vroeg te helpen bij een heroriëntatie op een aantal strategische keuzes, gingen we op zoek. Naar een manier om zorgvuldig én snel én met een hoog no-nonsense gehalte de goede gesprekken te voeren en de juiste afwegingen te maken.

26 september 2022

Context
Deze specifieke klant was een woningcorporatie van beperkte omvang met een gefocust werkgebied, intensieve lokale betrokkenheid en een hoog dienstverleningsniveau. Ze had al jaren steeds bewust gekozen voor deze schaal, gemeenschap en klantbenadering. Mede door een aantal samenwerkingsverbanden aan te gaan bleef ze uitstekend presteren. Echter, in de omgeving veranderde nogal wat. Dus de vraag werd of die schuivende panelen ook voor deze corporatie zouden moeten leiden tot beweging.

Aanpak
De methodiek van scenarioplanning biedt een heldere structuur en waardevolle inzichten. Het doorlopen van zo’n heel traject ‘volgens het boekje’ vraagt echter ook veel tijd en mens- en denkkracht. Maar, met wat bochten afsnijden en een sluiproute uitstippelen kom je ook een heel eind!

We startten met het MT, met een (on)zekerheid- en impact analyse: welke relevante interne en externe ontwikkelingen zijn er, hoe groot is de kans dat ze zich werkelijk voor gaan doen en hoe groot is de impact op deze corporatie? Daaruit clusterden we de belangrijkste veranderingen voor de korte en wat langere termijn en de effecten daarvan op de corporatie en haar klanten, partners en opgaven.

Daarna kwamen de afgesneden bochten en de sluiproute: we kozen namelijk géén assen en we maakten ook géén scenario’s. We gingen in plaats daarvan meteen door naar het toetsen van mogelijke (nieuwe) strategische keuzes aan de geïdentificeerde veranderingen: “In hoeverre is de huidige, of een andere, strategische keuze – in dit geval over schaal, zelfstandigheid, samenwerking en klantbenadering – een goede zet, gezien de geschetste veranderingen?”

Dat waren zeker niet allemaal makkelijke beoordelingen! Maar ze mondden wel uit in een handzaam overzicht met plussen en minnen. Een overzicht waarin al wat ‘robuuste’ strategieën te herkennen leken. Dat zich vervolgens prima leende voor een goed eerste gesprek met de Raad van Commissarissen. En daarna voor diverse gesprekken met medewerkers dwars door de organisatie. Ook voor de dialoog met huurdersorganisatie en maatschappelijke partners vormde dit een duidelijke basis.

Resultaat
De inzichten uit die gesprekken gebruikten we om de nodige weging aan te brengen: wat ervaren medewerkers, toezichthouders en belanghebbenden nu écht als meest wezenlijk? Met die uitkomsten tekende zich best een duidelijk pad af. En dat pad ziet er, inderdaad, op onderdelen anders uit dan in de voorgaande jaren...

Karin Waldram

Meer weten?

Karin vertelt je er graag meer over

06 55 36 18 54

k.waldram@vannimwegen.nl