De wooncoöperatie biedt nieuwe kansen op de woningmarkt

Sinds de wooncoöperatie in de Woningwet van 2015 is opgenomen groeit het aantal initiatieven sterk, ondanks veel institutionele belemmeringen. Vannimwegen ondersteunt woningcorporaties en bewonersgroepen bij bewonerszelfbeheer en ziet kansen die verder reiken dan alleen het wonen.

24 juni 2021

Hoewel de wooncoöperatie een nieuw fenomeen lijkt te zijn heeft Nederland een lange, zij het bescheiden, traditie van vormen van collectief wonen. Meerdere woningcorporaties uit het begin van de vorige eeuw zijn als wooncoöperatie begonnen. Maar in de loop der jaren leidde een toegenomen reguleringsdruk ertoe dat bijna alle kleine woningcorporaties verdwenen.

De nieuwe initiatieven kenmerken zich vooral door een sterke mate van maatschappelijke betrokkenheid. En, naast het wonen uiteraard, met hoge duurzaamheid en ecologische ambities tot ambities om te zorgen voor elkaar en de omgeving. Vaak nemen mensen die niet aan woonruimte kunnen komen die bij hun wensen en inkomen past het initiatief.

Groei aan initiatieven
Cooplink, landelijk kennisinstituut van en voor wooncoöperaties, ziet een groeiend aantal initiatieven (gemiddeld 7 nieuwe aanmeldingen per maand) en een grote vraag naar kennis en informatie. Tussen de 50 en 120 deelnemers bezoeken de driewekelijkse kennisdelingssessies van Cooplink.

Tegelijkertijd ziet Cooplink dat er veel belemmeringen zijn voor initiatieven. Banken zien wooncoöperaties niet als een bundeling van individuen die collectief het wonen willen financieren maar als een vorm van bedrijf. Gemeenten zijn vaak niet op de hoogte van de voordelen die een wooncoöperatie kan bieden en locaties zijn lastig te vinden. Zelfs als een gemeente zegt wooncoöperaties te stimuleren verkopen ze de locaties toch aan de hoogste bieder. En wooncoöperaties zijn juist vaak initiatieven van mensen die betaalbare huren nodig hebben. Overigens is het belangrijk dat een huur betaalbaar blijft, ook voor de opvolgers van de bewoners van het eerste uur.

Gelukkig zijn er ook gemeenten zoals de gemeente Amsterdam met een Actieprogramma voor wooncoöperaties, waarbij aandacht is voor financiering en locaties. Een goed voorbeeld dat navolging verdient.

Veranderingen
Cooplink ziet wel veranderingen – banken die meer willen. Mogelijk is er een landelijke financieringsregeling in de maak. We zien provincies die mee willen werken en 7 politieke partijen die wooncoöperaties in hun verkiezingsprogramma’s opnamen. Het is goed dat we veranderingen signaleren maar er moet nog veel werk verzet worden. Daarom is het belangrijk dat Cooplink als instituut blijft bestaan. Om zich in te zetten voor kennisdeling, informatievoorziening en belangenbehartiging. Zodat naast de vrije en sociale sector op de woningmarkt deze derde optie uit de niche komt en goed op de kaart gezet wordt.

Versterken van zowel de bewoners als de corporatie
Vannimwegen heeft veel ervaring met het ondersteunen van bewoners die gezamenlijk iets willen realiseren, variërend van een vorm van zelfbeheer tot aan een wooncoöperatie. En ook aan de andere kant met het adviseren en ondersteunen van woningcorporaties bij het faciliteren van wooncoöperaties. In de beheercoöperatie vorm zien we dat vooral het samenwerken met en de inzet van bewoners tot andere en vaak verrassende producten leidt, zoals verregaande circulaire renovatie en nieuwbouw. En in bestaande wijken blijkt dat een sterk collectief van bewoners de leefbaarheid in de omgeving verbetert.

Ziet u ook kansen of alleen gedoe? Wij komen graag langs om de kansen en de mogelijkheden met u te verkennen en toe te lichten hoe u voorwaarden kunt scheppen voor eigen initiatieven van bewoners.

Trevor James

Meer weten?

Trevor vertelt je er graag meer over.

06 55 36 18 62

t.james@vannimwegen.nl