Verlichten en versimpelen

Positief persoonlijk leiderschap bij medewerkers. Veel organisaties willen 'verantwoordelijkheden laag'. Maar hoe krijg je die daar werkelijk ingebed? Hoe maak je dat ‘normaal’? Door het lichter te maken!

12 december 2023

Drie korte trainingsmiddagen
We maakten een kort trainingsprogramma. We noemen het ‘Verlichten en versimpelen’ omdat we mensen proberen op te stoken het leven, binnen en buiten het werk, wat lichter te benaderen. In drie sessies van steeds één middag reiken we trucs en tools aan (bestaande en zelf bedachte), laten we mensen tot inzichten komen, dagen we uit, lossen we een aantal échte problemen op en hebben we bovendien heel veel plezier.

Programma
De middagen kunnen tot op zekere hoogte op maat worden toegesneden op specifieke organisatievragen of dilemma’s. Maar in algemene zin zijn trefwoorden voor de drie sessies:

Sessie 1 Verlichten en versimpelen
Samenwerken op een vrolijke, positieve manier. Persoonlijk verlicht leiderschap. Overtuigingen en belemmeringen met het ‘zegelboekje’. Oplossen onder druk. Aanpakken of loslaten met het ‘verlichtingsformulier’. Brainstorm 'sfeerverlichting'.

Sessie 2 Plezier met perspectief
Empathie en sympathie: het belang van en het verschil tussen. Automatismen en (voor)oordelen. Leren luisteren. Ingewikkelde en complexe problemen. Perspectief bij samenwerken en besluiten nemen. De wijsheid van de minderheid benutten. Omdenken.

Sessie 3 Jezelf in het middelpunt
Hoe je bij jezelf blijft. Grenzen stellen. Het ‘prikkeldraadformulier’. Feedback geven en ontvangen met minder regels. Non-verbale effecten. Spiegelen en zelfreflectie.

Groep(en)
We doen dit met twee trainers, en bij voorkeur met een groep van 12-18 mensen, idealiter verspreid over één organisatie. Zodat zij binnen hun eigen teams de eerste kleine olievlekjes kunnen zijn. Maar ook zodat zij in elkaar ‘verwanten’ herkennen, zich met elkaar verbinden en elkaar – juist ook na de training – kunnen helpen en stimuleren, dwars door de organisatie heen.

Helemaal mooi vinden we het als er mensen tussen zitten die we als ‘co-trainers’ kunnen meenemen. Die moedigen we aan het materiaal nog iets beter tot zich te nemen, we vragen hen ons te helpen bij de werkvormen en we dagen ze uit om op onderdelen zelf voor de groep te staan. Zodat zij daarna deze sessies ook zélf aan anderen binnen de organisatie kunnen geven.

Investering
Afhankelijk van specifieke onderwerpen of wensen, co-trainers of niet, groepsgrootte en eventueel andere voor de organisatie relevante zaken ligt de prijs voor deze drie sessies samen tussen € 7.000 en € 10.000 exclusief BTW en accommodatiekosten (omgerekend bedraagt de investering meestal tussen € 500 en € 600 excl. BTW en accommodatie per medewerker).

Karin Waldram

Meer weten?

Karin of Oscar vertelt je er graag meer over.

06 55 36 18 54

k.waldram@vannimwegen.nl

Oscar van Opstal

Meer weten?

Oscar of Karin vertelt je er graag meer over.

06 18 96 94 70

oscar@vanopstal-en.nl