Communicatieadviseur in de corporatiesector (leergang)

Je werkt als communicatieprofessional bij een woningcorporatie. Je hebt een aantal jaren ervaring en wil je verder ontwikkelen tot (senior) communicatiestrateeg binnen de corporatiesector. Je wilt je, kortom, niet alleen op strategisch niveau bekwamen maar ook specifiek binnen de bijzondere context van een woningcorporatie. Dan volg je de leergang ‘Communicatieadviseur in de corporatiesector’ van Vannimwegen.

12 december 2023

Voor wie
Deze leergang is geschikt voor ervaren medior of beginnende senior communicatieprofessionals die zich willen ontwikkelen tot senior communicatieadviseur met een strategische rol binnen hun corporatie (beroepsniveau 4). Je hebt een paar jaar werkervaring op Hbo-niveau.

Specifiek voor de corporatiesector

Door de wol geverfde docenten en gastsprekers leren je om je kennis en vaardigheden uit te breiden en je vak toe te passen binnen de bijzondere context van een woningcorporatie. Met aandacht voor de wereld waarin de sociale verhuurder werkt, zijn belanghebbenden en klanten, de uitdagingen van bestuur en management en de bijzondere uitdagingen bij het vernieuwen en verduurzamen van de woningvoorraad: hoe krijg je bewoners mee?

Programma

Opzet
De leergang bestaat uit twee blokken van tweeëneenhalve dag met tussendoor persoonlijke coaching. Als je wilt, volg je ook de terugkomdag waarin we werken aan ieders eigen (strategische) communicatieplan. Je bespreekt je plan met je docent en je collega-studenten en komt zo tot het best denkbare resultaat voor jouw organisatie.

Je haalt het meeste rendement uit de opleiding als je zelf cases inbrengt en de lesstof tussen de lesblokken door oefent (toepast) in de praktijk.

Inhoud
De leergang bestaat uit een mix van toegepaste theorie en daadwerkelijk handelen. Je brengt je eigen projecten en/of cases uit je corporatiepraktijk in. Daarmee gaan we aan de slag: we oefenen met de cases en werken aan de projecten. Zo passen we de modellen, inzichten en werkwijzen direct en praktisch toe.

De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Organisaties in de volkshuisvesting
  Een woningcorporatie is een bijzonder type organisatie tussen overheid en markt. Waar komen corporaties vandaan, wie zijn hun klanten, wat zijn rol- en taakopvattingen en welke gevolgen hebben die voor de rol en taken van een communicatieadviseur?
 • Positie en profiel / reputatiemanagement
  Hoe kies je positie in je omgeving en hoe maak je jezelf daarin herkenbaar. Hoe organiseer je dat, hoe stuur je erop en wat betekent dat voor de organisatie van de communicatie?
 • Stakeholders
  Een woningcorporatie opereert in een bijzonder in- en extern krachtenveld. Hoe organiseer je de verbinding met interne groepen, (georganiseerde) huurders en externe belanghebbenden, zoals wethouders, ambtenaren en maatschappelijke organisaties?
 • Strategische communicatie en instrumenten
  Hoe vertaal je de ondernemingsstrategie in een in- en externe communicatieaanpak en -planning? Hoe kies je effectieve (strategische) communicatie-instrumenten. Binnen de middelenmix besteden we aandacht aan de positie van social media, contentstrategie en de rol van de communicatieadviseur daarbij.
 • Communicatie bij nieuwbouw, renovatie en verduurzaming
  Projecten hebben één overeenkomst: ze verlopen nooit zoals gepland. Het gevaar van (bewoners-)verzet, tegenstrijdige belangen, procesvertraging en negatieve publiciteit ligt op de loer. Hoe ga je om met bewoners en omwonenden? En hoe betrek je mensen bij je plannen en projecten?
 • Bewonersgedrag
  Wat zijn drijfveren en basisreacties van mensen, hoe kunnen je hen beïnvloeden en verleiden tot gedragsverandering, bijvoorbeeld energiezuinig gedrag?
 • Adviesvaardigheden en professioneel presenteren
  Mensen hebben zo hun eigen voorkeuren. Hoe herken je die, sluit je daarbij aan en adviseer je zo effectief mogelijk aan je bestuur, MT en andere collega’s? En hoe ga je om met weerstand? Ook leren we je hoe je stevig staat voor de groep en je verhaal overtuigend kan brengen.
 • Perswoordvoering en crisiscommunicatie
  Met welke journalisten en issues krijg je te maken, wat zijn basisregels voor woordvoering. Wat zijn de principes bij crises en hoe pak jij als communicatieadviseur je rol?
 • Van ondernemingsplan naar communicatiestrategie (terugkomdag)
  Hoe vertaal je ondernemingsdoelen in communicatiedoelen, hoe stuur je op gewenste profiel bij je relevante belanghebbenden, welke rol en bijdrage heeft communicatie en hoe organiseer je die?

Resultaat
Je deelt ervaring, bouwt een netwerk van gelijkgestemde corporatie-vakmensen en laat je inspireren door professionele docenten en gastsprekers. Direct vanaf het eerste blok sta je steviger in je functie. Je neemt (meer) initiatief en zet de communicatie van je corporatie op een effectieve manier naar je hand.

Je helpt je corporatie bij een betere herkenning en waardering als bondgenoot van bewoners en stad. Jij krijgt intussen (meer) plezier in je werk en oogst (meer) waardering als vertrouwd adviseur voor management, bestuur en raad van commissarissen.

Praktisch
De leergang vindt plaats in het voorjaar 2024 op een trainingslocatie in het midden van het land. Je investeert twee keer tweeënhalve dag (tien dagdelen) en desgewenst een terugkomdag (twee dagdelen). Daarnaast besteed je een vergelijkbare hoeveelheid tijd aan huiswerk, lezen en ervaring delen met je medestudenten en docenten in een intervisie.

Kosten
Deze investering in jezelf kost jou of je organisatie € 4.300. Voor een eventuele terugkomdag betaal je € 800. Deze kosten zijn inclusief lesmaterialen, maar exclusief eventuele overnachtingskosten. Wil je een aantal onderdelen van de leergang volgen? Neem contact met ons op, dan maken we een offerte op maat voor je.

Docenten en gastsprekers
Drie adviseurs van Vannimwegen, Simone Bes, Elsbeth Postma en Erik-Jan Hopstaken, vormen het hart van het docententeam. Zij krijgen versterking van een aantal gastsprekers uit de corporatiesector. Alle trainers/docenten hebben tientallen jaren ervaring met woningcorporaties en hun communicatie-uitdagingen.

Elsbeth Postma

Meer weten?

Elsbeth vertelt je er graag meer over.

06 41 56 15 54
e.postma@vannimwegen.nl