Projectleiding, communicatie en participatie voor WormerWonen

In een naoorlogse buurt in Wormer onderzoeken we, samen met bewoners, de keuze voor renoveren of vernieuwen. We verzorgen voor WormerWonen de communicatie en participatie met bewoners.

Projectdetails

Opdrachtgever: WormerWonen
Focusthema: communicatie en participatie

"Hoe betrekken we bewoners op actieve en constructieve wijze bij de keuze tussen renoveren of vernieuwen?"

De klantvraag

WormerWonen vernieuwde een groot deel van de Molenbuurt in Wormer. Ze stond vervolgens voor de vraag wat te doen met het laatste buurtdeel: Molenbuurt II. Die is toe aan grondige vernieuwing. WormerWonen vroeg Vannimwegen om te helpen met de communicatie en participatie tijdens de informatie-, onderzoeks-, keuze- en planfase van het project.

Onze aanpak

Participatie

Uit ervaring weten we dat bewoners vroegtijdig bevragen en betrekken altijd loont. WormerWonen deelt deze visie. In de Molenbuurt gingen we daarom allereerst de buurt in. We spraken ruim 90% van de bewoners van de 145 woningen. Zij gaven aan hoe ze hun woning en buurt ervaren. Ook konden bewoners zich aanmelden om te participeren in de projectgroep. Deze projectgroep, met vertegenwoordigers namens WormerWonen, bewoners en Vannimwegen, is gedurende alle fasen van het project actief.

De bewonersgesprekken leverden een schat aan informatie over hoe de bewoners hun woningen, straten en buurt ervaren en welke woon- en/of verhuiswensen ze hebben. Ook kregen we inzicht in de meest ervaren problemen en de investeringen die bewoners zelf de afgelopen jaren deden. Die gaven we mee aan het ingenieursbureau dat het bouwkundig onderzoek in de woningen uitvoerde. De resultaten van dit onderzoek zijn besproken in de projectgroep. Samen met deze projectgroep en de architect verkenden we de bouwkundige mogelijkheden voor de buurt.

Uitkomst van de verschillende onderzoeken was dat WormerWonen besloot de woningen in de Molenbuurt II te gaan slopen. Dat doet WormerWonen volgens het ‘treintjesmodel’ (blok voor blok). Zo kunnen zoveel mogelijk bewoners direct vanuit hun te slopen woning direct verhuizen naar een nieuwe, duurzame woning in de eigen buurt.

In de planfase gingen we nog twee keer op huisbezoek bij bewoners. We werkten samen met de huurdersvereniging en de projectgroep aan een sociaal plan. Het sociaal plan is inmiddels een feit. Ook maakten we samen met WormerWonen het verhuisplan.

Communicatie

Gedurende alle fasen informeerden we de bewoners via nieuwsbrieven, een project-website, persoonlijke gesprekken en bijeenkomsten. In alle fasen organiseerden we goed bezochte inloopbijeenkomsten (informatiemarkten) voor de bewoners en omwonenden van de Molenbuurt. Daarin gaven we een toelichting op de resultaten van de bewonersgesprekken, de planning van de verschillende fasen, uitkomsten van onderzoek, de keuze voor sloop, het sociaal plan n het verhuisplan. De bewoners die meedoen in de projectgroep waren altijd aanwezig om hun rol toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Het resultaat

WormerWonen gaat de Molenbuurt flink aanpakken en voor bewoners is dit een ingrijpende verandering. Door de huisbezoeken weet de corporatie wat er speelt bij haar bewoners en kent ze hun wensen en verwachtingen. En de bewoners weten wat er precies gaat gebeuren en hoe WormerWonen rekening houdt met hun persoonlijke situatie. Deze onderlinge transparantie en betrokkenheid bij elkaar maakt het project sterker en zorgt straks voor het beste resultaat: een mooie, nieuwe duurzame Molenbuurt met tevreden bewoners!

Warren van Hoof

Meer weten?

Warren van Hoof of Simone Bes vertelt je graag meer.

Warren: 06 41 69 52 85
Simone: 06 29 03 57 21

w.van.hoof@vannimwegen.nl
s.bes@vannimwegen.nl