Nieuwsbrief oktober 2021: van Rijksadviseurs tot persona's en meer....

De woningmarkt staat bovenaan agenda’s van overheden en woningcorporaties. Hoe krijgen we 350.000 woningzoekenden onder dak en hoe zorgen we ervoor dat iedereen in wijken mee kan blijven doen? Lees in deze brief hoe we woningzoekers in Dordrecht met persona's in kaart brachten. Hoe we tijdens ons symposium ‘Doe zelf eens mee’ kwamen tot een reeks van tips, die helpen om inclusiever te organiseren. Lees ook onze adviezen aan het College van Rijksadviseurs hoe zich nadrukkelijker in- en extern als één Rijksatelier te positioneren. En deel tenslotte mee in onze zorg over werken in wijken en buurten waar de leefbaarheid achteruit holt. Wie wil bewoners uitleggen dat ze zullen moeten blijven leven met overlast? Doe zelf eens mee en lees onze nieuwsbrief!

27 oktober 2021
Vannimwegen

Nieuwsgierig geworden? De nieuwsbrief lees je hier. Voortaan direct de nieuwsbrief in je mailbox? Meld je dan onderaan de pagina aan.