Begroten - van cijferfetisjisme naar beleving en inzicht

De begroting is een tijdrovende klus die soms verlammend werkt op het functioneren van de financiële afdeling(en). Levert het genoeg op? Naast het voldoen aan een jaarlijkse verplichting levert de begroting met drie aandachtspunten meer toegevoegde waarde.

11 oktober 2019

Drie eenvoudige aandachtspunten kunnen leiden tot meer toegevoegde waarde:

1. Minder detail leidt doorgaans tot meer inzicht
Technisch is er op begrotingsgebied veel mogelijk. De meeste begrotingsprogramma’s bieden mogelijkheden om tot achter de komma tien jaar of meer vooruit de kijken. En dat gebeurt in veel gevallen ook. Wij weten echter ook dat de toekomst onzeker is. De genoemde detaillering leidt daarom al snel tot schijnzekerheid. Nadeel is bovendien dat het aanbrengen ervan gepaard gaat met grote inspanningen. Tevens neemt de kans op fouten navenant toe (de bomen en het bos). Die fouten kunnen leiden tot onjuiste inzichten en de tijd kan doorgaans beter worden besteed. Doordat het bovendien de planning vaak onder druk zet ontbreekt al snel de tijd om in het MT nog een keer écht door te praten over de uitkomsten en eventuele alternatieven af te wegen.

2. Meer focus op doelstellingen en risico’s
Als u de begroting opstelt vanuit een financieel kader dan sneeuwen de zaken waar het echt om gaat snel onder. Starten vanuit de doelstellingen die zijn geformuleerd in ondernemingsplan en jaarplan en daar in de begroting ook op rapporteren is daarom een belangrijk uitgangspunt. De budgetten die terugkomen in de financiële paragraaf zijn slechts een middel om die doelen te bereiken.

Risicomanagement is een belangrijk aandachtspunt bij woningcorporaties. Op papier ziet dat er vaak indrukwekkend uit. De vertaalslag naar de praktijk blijkt vaak moeilijk. Door in de begrotingscyclus risico’s nadrukkelijker te agenderen wordt een belangrijke eerste stap gezet.

3. Meer interactie leidt tot meer beleving én draagvlak
De begroting zou veel meer moeten zijn dan het ‘feestje’ van de afdeling financiën. Om dat te realiseren zal de betrokkenheid van anderen groter moeten zijn dan het aanleveren van lijstjes met basisgegevens. Natuurlijk moeten die gegevens er op tijd zijn. Voor de beleving en het draagvlak is het belangrijk dat de impact en het belang ervan ook duidelijk zijn. Een eenvoudige simulatie waarbij de gevolgen voor de doelstellingen van de organisatie zichtbaar worden helpt. En dan niet alleen voor management en commissarissen maar liefst voor alle betrokken medewerkers.

Externe verantwoording
Waar een populair jaarverslag veel gebruikt wordt, zien we zelden een populaire versie van de begroting. Het toont lef om niet alleen achteraf met de jaarrekening, maar juist vooraf met de begroting transparant te zijn naar je stakeholders. Ook zij zien zo waarop ‘hun’ woningcorporatie koerst en accent legt.

Ondersteuning nodig?
Natuurlijk weet ik ook wel dat de begroting een proces van bloed zweet en tranen blijft. Maar, als je ergens zoveel tijd en energie in steekt dan is wel zo prettig als het ook wat oplevert. Ik ben ervan overtuigd dat bovenstaande punten daarbij kunnen helpen. Doet u dat al, heel goed. Bent u het niet met mij eens, bel mij dan vooral!

Erwin Beltman

Meer weten?

Erwin vertelt je er graag meer over.

06 1783 8184

e.beltman@vannimwegen.nl