Harmonisch groeien

Help Harmonisch Wonen positie kiezen.

Projectdetails

Opdrachtgever: Harmonisch Wonen, Lelystad
Focusthema: organisatie en beleid

“Met 'Harmonisch Groeien' refereren we niet alleen aan kwantitatief groeien, maar ook aan kwalitatief als gemeenschap binnen het dorp.”

De klantvraag

Help Harmonisch Wonen bij het richten van haar visie op de komende vier jaar. Voor wie is Harmonisch Wonen er? En wat is de behoefte van de huidige en toekomstige bewoners? En hoe ver gaat de betrokkenheid van Harmonisch Wonen? De visie moet een door belanghouders breed gedragen richting zijn.

Harmonisch Wonen is een categorale woningcorporatie. Zij biedt de Transcendente Meditatie (TM) -gemeenschap in Nederland een plek waar zij kan wonen en mediteren. Op basis van de omvang met 220 woningen heeft de corporatie bijzonder bestaansrecht als zelfstandige corporatie. Al het bezit van de corporatie ligt in één wijk in Lelystad. Deze wijk wordt Sidhadorp genoemd. De oprichters van het Sidhadorp creëerden een woonomgeving waarin TM-beoefenaars kunnen wonen, leren, leven en mediteren. Zij zien Harmonisch Wonen graag als ‘hun’ woningcorporatie. Dat is echter feitelijk niet zo. De wijk biedt een bredere doelgroep dan alleen TM-beoefenaars iets dat elders niet vanzelfsprekend te vinden is. Denk aan bijvoorbeeld de sterke gemeenschapszin, de wijk is groen, volkstuintjes en een vegetarisch restaurant. Woningen zijn waar mogelijk gebouwd volgens Vedische bouwprincipes. De huidige woningen zijn gebouwd in houtskeletbouw of stenen ecobouw. Daardoor kan het reeds bestaande Sidhadorp model staan voor moderne idealen als (natuur-) inclusiviteit en CO2-neutraliteit.

Onze aanpak

Op basis van meerdere gesprekken met Guus Berkhout, directeur-bestuurder van Harmonisch Wonen schreef Vannimwegen een eerste visie. Ook eerdere ervaringen met en kennis van Harmonisch Wonen en diverse stukken als de woonvisie, prestatieafspraken en eerdere beleidstukken gaven ons input. In deze visie omschrijven we hoe Harmonisch Wonen positie kiest en de belangen van haar verschillende belanghouders in balans brengt. Macro-economische ontwikkelingen vragen van Harmonisch Wonen een keus in hoe en in welke mate zij wil en kan bijdragen aan de ambities van kabinet, sector, provincie en gemeente. We spraken verschillende belanghouders om de concept-visie te toetsen: diverse huurders- en TM-organisaties, een medewerker, collega-corporaties en de gemeente.

Reacties
Op TM gerichte organisaties leerden ons dat de kracht van de TM-gemeenschap een belangrijks rol heeft in het (voort)bestaan van het Sidhadorp en het bestaansrecht van Harmonisch Wonen. Sidha’s richtten in 1985 de corporatie op. Ze ontlenen daaraan zekere rechten en erkennen dat de corporatie moet zorgen voor betaalbare, beschikbare en bereikbare huurwoningen. Ook in de toekomst.

Collega corporaties zijn bijna jaloers op of herkennen het succes van een gemeenschap en de positieve invloed die het heeft op de leefbaarheid in de wijk. De gemeente onderstreept het belang van het niet alleen bouwen van woningen, maar juist van een samenleving. En vindt het belangrijk dat Harmonisch Wonen aansluit bij haar woonvisie en ambities.

We legden een analyse van de reacties en het concept voor aan de bestuurder en herschreven de visie tot een definitief stuk. Het definitieve ondernemingsplan is vervolgens voorgelegd aan de belanghouders en rvc.

Het resultaat

Een breed gedragen ondernemingsplan voor de komende vier jaar, waarbij gekozen is voor een verschuiving van de positie van Harmonisch Wonen. En we de belangen van de verschillende belanghouders in balans brachten. De corporatie is niet van maar voor de TM-gemeenschap. Samen met de belanghouders kozen we voor een duidelijke splitsing van corporatiedoelen en TM-gemeenschap gerichte doelen. Zo doet Harmonisch Wonen onder andere een haalbaarheidsonderzoek naar de uitbreiding van haar bezit met 10% en richt de TM-gemeenschap zich de komende jaren op het borgen en mogelijk uitbreiden van de community.

Simone Bes

Meer weten?

Bel of mail Simone of Erik-Jan.

Simone Bes: 06 29 03 57 21
Erik-Jan Hopstaken: 06 55 36 18 60

s.bes@vannimwegen.nl
ej.hopstaken@vannimwegen.nl