Evaluatie verhuis-regelingen Amsterdam

Evaluatie van de Amsterdamse regelingen Van hoog naar laag (VHNL) en Van groot naar beter (VGNB) over 2017 en 2018.

Projectdetails

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
Focusthema: organisatie en beleid

Adviseur(s): Ronald Koopman, Simone Bes

“Bijdrage verhuis-regelingen aan passend wonen.”

De klantvraag

De gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties (AFWC) vroegen Vannimwegen welke bijdragen de verhuisregelingen hebben gehad in termen van passend wonen van ouderen en van kleine huishoudens in grote woningen naar betere en kleinere woningen. En welke factoren dit verklaren. De feiten en inzichten zijn input voor de prestatieafspraken 2020-2023. En voor het gemeentebestuur en gesprekken met (ouderen)organisaties in het kader van het Programmaplan Ouderenhuisvesting 2019-2022.

Onze aanpak

We analyseerden allereerst gegevens van WoningNet over het gebruik van de regelingen. Van belang is dat duidelijk is wat de feiten zijn. Deze feiten waren input voor de interviews met een vertegenwoordiging van de gemeente Amsterdam, deelnemende corporaties (7), AFWC en !WOON. We zochten naar verklaringen voor de resultaten. Wat werkt en wat niet? Via de interviews achterhaalden we hoe de regelingen worden ingezet, hoe de tevredenheid is van betrokken medewerkers en hoe partijen samenwerken rondom de regelingen. We verzamelden informatie over bestede uren en kosten bij de deelnemende partijen. En we verzamelden en beoordeelden de communicatiemiddelen die partijen inzetten.

Het resultaat

Het resultaat van het onderzoek legden we vast in een uitgebreid en duidelijk rapport met waardevolle inzichten, conclusies en aanbevelingen. Vanuit deze inzichten en de daardoor ontstane bewustwording zagen we veel actiebereidheid bij de betrokkenen om te werken aan betere resultaten.

We zien dat de gestelde ambitie voor VHNL is behaald: 259 gerealiseerde verhuizingen in twee jaar, waar de doelstelling ‘100 per jaar’ is. VGNB bracht minder verhuizingen tot stand. 117 verhuizingen in twee jaar door huishoudens die zich voor de regeling aanmeldden. Dat is lager dan de ambitie (ook ‘100 per jaar’).

De regeling VHNL ‘regelt zichzelf’ in WoningNet. Voor VGNB moeten mensen zich actief bij de corporatie melden. Vannimwegen concludeert dat er veel onbekendheid is, zeker over VGNB en de voordelen die de regeling biedt. Er zijn veel vergelijkbare verhuizingen (klein huishouden in grote woning verhuisd naar kleinere woning) die zónder de regeling tot stand kwamen. Hier is zeker ruimte voor meer stimulans en daardoor benutting. De communicatiemiddelen die ingezet worden, zijn beperkt, niet altijd afgestemd op de doelgroepen en niet altijd aantrekkelijk. Hier zijn verbetermogelijkheden. Ook denken we dat er meer resultaat te behalen is tegen dezelfde kosten. Vannimwegen raadt aan om de regelingen voort te zetten, maar wel met betere communicatie (campagnematig - na goed onderzoek) en betere gezamenlijke sturing (helder doel, resultaatgericht werken, gebaseerd op best practices). Ook een aantal onderdelen van de regelingen kan beter. Advies is om goed te kijken naar de prioritering van voorrangsgroepen, leeftijdsgrenzen, het werkgebied (randgemeenten?) en huurders van particuliere woningen. De persoonlijke aanpak die sommige corporaties en de wooncoaches al hanteren, werkt goed, ook en juist bij bewoners die niet goed uit de voeten kunnen op het internet of die een eventuele verhuizing een moeilijke beslissing vinden.

Rapport: evaluatie van verhuisregelingen VHNL en VGNB in Amsterdam.

Download

Stuur mij de nieuwsbrief
Aan het versturen
Bedankt voor uw informatie.
Oeps, er is iets fout gegaan!

Klik op de pijl om uw download op te slaan

Simone Bes

Meer weten?

Simone of Ronald vertelt je er graag meer over.

06 2903 5721

s.bes@vannimwegen.nl

Ronald Koopman

Meer weten?

Ronald of Simone vertelt je er graag meer over.

06 5208 8148

r.koopman@vannimwegen.nl