John Lambrechts

John Lambrechts

Associé, adviseur

In deze snel veranderende wereld zijn zelforganiserende teams en het continu verbeteren van deze teams de nieuwe standaard. Dit ligt in lijn met mijn persoonlijke drijfveer: dat wat ertoe doet, samen iedere dag een beetje beter maken. Met veel passie stuurde ik de afgelopen jaren diverse teams/afdelingen aan, transformaties en reorganisaties geleid, digitaliseringsprojecten uitgevoerd, strategieprojecten begeleid en (lean) verbeterprojecten aangestuurd. Dit leidde tot substantiële verbeteringen en kostenbesparingen. Ik realiseerde efficiëntere processen, vermindering van complexiteit en effectievere en efficiëntere inzet van mensen. Ook bracht ik cultuurveranderingen met meer zelfredzaamheid en verbetering van samenwerking binnen en tussen teams teweeg. Ik bouwde ervaring op binnen Wonen, Vastgoed en Bedrijfsvoering.

Ik ben een echte people-manager die mensen weet te enthousiasmeren, in beweging krijgt, rust brengt op afdelingen, met focus voor resultaat. Met mijn analytisch vermogen kan ik snel een probleem of vraagstelling overzien, werk ik oplossingsgericht, pragmatisch en kan ik goed draagvlak creëren.

Werkzaam in: Interim- en verandermanager Wonen, Vastgoed en Bedrijfsvoering. Resultaatgericht besturen, samenwerking, cost-management, contract- en leveranciersmanagement, procesmanagement, organisatieontwikkeling, cultuur van continu verbeteren/lean, zelfsturing, organisatieadvies

Projecten van John Lambrechts
Sorry! Geen items gevonden
BEKIJK MEER LADEN EINDE
Actuele publicaties van John Lambrechts
Sorry! Geen items gevonden
BEKIJK MEER LADEN EINDE