Resultaat- en risicogericht monitoren van doelstellingen en risico’s

Ronald en Mario creëerden een op output gebaseerde managementrapportage voor de Raad van Bestuur.

Projectdetails

Opdrachtgever: Woonvisie
Expertise: vastgoed en financiën

Adviseur(s): Ronald Koopman, Mario Damen

Op externe ontwikkeling kun je anticiperen.

De klantvraag

Vannimwegen brengt risico’s in kaart waardoor je mogelijk je organisatiedoelstellingen niet haalt. Voor Woonvisie maakte Vannimwegen de structuur en de kerninhoud van het risicomanagementsysteem. Ronald en Mario reisden af naar Ridderkerk om dit voor Woonvisie op te stellen.

Onze aanpak

We maakten onderscheid in risico’s die vanuit de externe omgeving of vanuit managementissues komen. Op externe ontwikkelingen als wet- en regelgeving en toename ouderen kun je anticiperen. Managementissues als onvoldoende goed functioneren van het ERP-systeem en het onvoldoende registreren van klachten kun je managen. We ontwierpen indicatoren die waarschuwen dat managementissues op handen zijn. We kijken daarbij naar de ontwikkeling van leegstand, reparatieverzoeken en huurachterstand.

Resultaat

In de managementrapportage staat het resultaat op vooraf bepaalde doelen centraal. Je ziet in de rapportage dan ook de voortgang op het bereiken van die doelen. Bovendien koppelden we externe ontwikkelingen en managementissues, zodat het bestuur kan monitoren of risico’s toe of afnemen. Deze manier van rapporteren maakt integraal monitoren van en sturen op doelstellingen en risico’s voor Woonvisie mogelijk.

Mario Damen

Meer weten?

Mario vertelt je er graag meer over.

06 - 22 24 47 66

m.damen@vannimwegen.nl