Toekomst-bestendigheid van de vereniging

Voor een kleine woningcorporatie in Noord-Holland onderzocht Vannimwegen de toekomstbestendigheid.

Projectdetails

Opdrachtgever: een kleine woningcorporatie in Noord-Holland
Expertise: organisatie en beleid

“Het is goed om te zien dat jullie niet zo’n gelikt bureau zijn, met allemaal mannen in pakken.”

De klantvraag

De nieuwe Woningwet leidt tot extra regeldruk. De verplichtingen waar een woningcorporatie aan moet voldoen, vragen veel tijd en specialistische kennis. Voor veel kleine woningbouwverenigingen vormt dat steeds vaker een probleem. We onderzochten de toekomstbestendigheid van een kleine woningbouwvereniging in Noord-Holland.

Onze aanpak

In hoeverre kan de werkorganisatie de werk- en regeldruk aan? In hoeverre is men in staat diverse stukken tijdig en Aw-proof op te stellen? In hoeverre is het deels vrijwillige bestuur toegerust op het uitvoeren van haar taken? En zijn er checks en balances om mogelijke risico’s voldoende te beheersen? Erwin, Joost en Erik-Jan doken in de stukken en voerden gesprekken met medewerkers en stakeholders van de woningbouwvereniging. We bespraken de resultaten met bestuur en raad van commissarissen.

Resultaat

Erwin rekende de organisatie door, bracht de toekomstige investeringen in kaart en maakte een lange termijn solvabiliteitsanalyse. Joost en Erik-Jan schetsten de beleidsmatige en organisatorische uitdagingen. Op basis daarvan schreven we onze eindrapportage en adviseerden we bestuur en rvc over kwetsbare aspecten.

Erik-Jan Hopstaken

Meer weten?

Erik-Jan vertelt je er graag meer over.

06 - 5536 1860

ej.hopstaken@vannimwegen.nl