Nota Wonen en Zorg én organisatieadvies gemeente Arnhem

Snelheid en veel wensen

Projectdetails

Opdrachtgever: gemeente Arnhem
Focusthema: beleid en organisatie

Adviseur(s): Sandra van Zaal

“Een opdracht waarin proces en inhoud vervlochten zijn.”

De klantvraag

Een collega van de gemeente Arnhem viel voor lange tijd uit waardoor menskracht werd gezocht om in sneltreinvaart een Nota Wonen en Zorg op te stellen. En als ze het dan toch extern wegzetten, had de gemeente Arnhem nog wel wat aanvullende vragen: een advies hoe het thema Wonen en Zorg goed te borgen in de organisatiestructuur, een reflectie op de organisatie, een participatief proces om de banden met samenwerkingspartners te versterken en het nieuwe college inhoudelijk goed meenemen. Kortom, een complexe maar ook hele boeiende opdracht waarin proces en inhoud vervlochten zijn. Echt iets voor Vannimwegen. Omwille van de startsnelheid en omdat deze opdracht veel talenten vroeg, vormden we een adviesduo. Dieuwertje Roos en Sandra van Zaal bundelden krachten en gingen samen aan de slag in Arnhem.

Onze aanpak

Schaarste verdelen en veerkrachtige wijken
Wonen en Zorg is een urgent thema en vraagt politieke keuzes. Dieuwertje en Sandra helpen de gemeente Arnhem met het maken van keuzes zoals:

  • Hoe verdeelt Arnhem de vrijkomende beschikbare betaalbare huurwoningen tussen regulier woningzoekenden en bijzondere doelgroepen?
  • Durven we uitspraken te doen welke specifieke doelgroepen binnen de bijzondere doelgroepen voor gaan? Bijvoorbeeld jongeren omdat zij nog zoveel kansen hebben? Of juist daklozen om daardoor andere overlast te beperken? Of statushouders omdat dat landelijk een vraagstuk is?
  • Hoe laten we bijzondere doelgroepen goed ‘landen’ in wijken en zorgen we tegelijkertijd voor behoud (of zelfs het versterken van) veerkracht in de wijken?
  • Welke rol pakt de gemeente? Zijn ze verleider, regievoerder of dwingen ze bepaalde zaken af?

Via interviews en groepssessies naar een korte Nota
Om antwoorden te vinden hielden we interviews en organiseerden we dialoogsessies met gemeentecollega’s, bewoners, belangengroepen, corporaties en zorgpartijen. De betrokkenheid bij het thema is groot. We vinden veel rode draden maar ook verschillen in belangen en manieren van kijken. Uiteindelijk is het aan het college en de gemeenteraad om die keuzes te maken. Dat gaat de komende maanden gebeuren en doen we samen met hen. Wij zorgen voor een helder verhaal. In een korte en bondige Nota Wonen en Zorg maar ook in een communicatielijn hoe deze keuzes uitlegbaar zijn.

Het resultaat

Olifantenpaadjes en reflecties
Het organisatieadvies vormen we op basis van wat we waarnemen in het werken aan de nota. We zien versnippering van het thema, olifantenpaadjes in hoe mensen elkaar vinden en heel veel goede wil en de wens om te structureren. De gemeente Arnhem staat echt open voor feedback en zoekt ons op als sparringpartner. Onze reflecties krijgen deels al hun beslag in de begroting, de positionering van het onderwerp als nieuwe programmalijn en een uitgezette vacature voor een beleidsadviseur Wonen en Zorg. We blijven nog tot de Nota Wonen en Zorg is vastgesteld door de gemeenteraad en de nieuwe bestuursadviseur is gestart. Dan vertrekken we weer met de verwachting dat Wonen en Zorg goed vorm krijgt in de Arnhemse wijken.

Sandra van Zaal

Meer weten?

Sandra vertelt je er graag meer over.

06 30 23 19 93

s.van.zaal@vannimwegen.nl