Pilotprojecten zelfbeheer en participatie

De Alliantie maakt projectgewijs kennis met verschillende manieren waarop huurders aan de knoppen kunnen zitten.

Projectdetails

Opdrachtgever: De Alliantie
Expertise: communicatie en participatie

Adviseur(s): Trevor James

Pilotteams steken elkaar aan met enthousiasme.

De klantvraag

De Alliantie wil haar huurders kansen bieden om te participeren en verantwoordelijkheid te nemen in een vorm van zelfbeheer.

Onze aanpak

Trevor begeleidt vier teams van De Alliantie die pilots met deze vormen van huurdersparticipatie mogen draaien. De begeleiding bestaat uit het overdragen van kennis, de teams uitdagen om anders te werken dan ze gewend zijn en om hen te adviseren. Trevor adviseert vooral over de manier waarop huurders worden benaderd en doet de aanbeveling om de leefwereld van de huurder centraal te stellen.

Resultaat

De pilotteams steken elkaar aan met enthousiasme. Het begeleiden van de uitwisseling van opgedane ervaring en kennis zorgt voor inspiratie tussen de teams. Kortom, de pilots zijn een succes! De opgedane ervaringen worden gebruikt om organisatie-breed verder te gaan met verschillende vormen van huurdersparticipatie en het bieden van kansen voor zelfbeheer.

Trevor James

Meer weten?

Trevor vertelt je er graag meer over.

06 - 55 36 18 62

t.james@vannimwegen.nl