Ontwikkeling beheercoöperatie Boschgaard

Advisering en procesbegeleiding bij haalbaarheidsonderzoek voor de ontwikkeling van kraakpand tot beheercoöperatie.

Projectdetails

Opdrachtgever: Boschgaard
Focusthema: communicatie en participatie

Adviseur(s): Warren van Hoof

“We bouwen 19 woonunits en een buurtcentrum in zelfbeheer.”

De klantvraag

De bewoners van een gekraakt voormalig buurthuis namen het initiatief om samen met Zayaz een beheercoöperatie te realiseren. Boschgaard huurde ons in om als adviseur en procesbegeleider een bijdrage te leveren aan dit project.

Onze aanpak

Samen met betrokken partijen is er gekeken naar gemeenschappelijke belangen. Vanuit die positie is een projectplan vormgegeven. Partijen spraken af samen zorg te dragen voor de realisatie van een duurzaam gebouwd complex met daarin 19 woningen en een wijkcentrum. De bewoners dragen hierbij zo veel mogelijk eigenaarschap. Wij adviseren en springen bij waar nodig.

Het resultaat

Het definitief ontwerp is gereed. De initiatiefnemers zijn druk bezig bouwmaterialen aan het oogsten en de laatste onderzoeken worden afgerond. Een klein deel van het project, de wijkwerkplaats, kon nu al gebouwd worden. Voor het overige deel loopt een Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)-afwijkingsprocedure. Eind dit jaar wordt de vergunningverlening verwacht en partijen hopen in januari 2020 te kunnen beginnen met de realisatie van het hoofdgebouw.

Warren van Hoof

Meer weten?

Warren vertelt je er graag meer over.

06 4169 5285

w.van.hoof@vannimwegen.nl