Ondersteuning Huurders Vereniging Vreewijk en Bewoners Organisatie Vreewijk

Vannimwegen ondersteunt de Bewoners Organisatie Vreewijk en de Huurdersvereniging Vreewijk bij het betrekken van de bewoners en het vinden van meer bestuursleden.

Projectdetails

Opdrachtgever: Huurdersvereniging Vreewijk en Bewonersorganisatie Vreewijk
Focusthema: communicatie en participatie

“Het bestuur voor het Vreewijkhuis.”

De klantvraag

De Huurdersvereniging Vreewijk (HVV) vroeg Vannimwegen te helpen bij het betrekken van een grotere groep bewoners en meer diversiteit in bewoners bij zowel het bestuur als bij haar activiteiten en raadplegingen. Deze uitbreiding is ook van belang voor de bewonersorganisatie Vreewijk (BOV).

Beide organisaties zijn geïnteresseerd in de thema’s die huurders en inwoners belangrijk vinden. Denk daarbij aan thema’s als leefbaarheid, parkeren, woonplezier, groenbeheer, betaalbaarheid en het onderhoud van de woning.

Onze aanpak

We stelden een digitale vragenlijst op en vroegen Havensteder deze te versturen uit naam van HVV naar huurders waarvan het e-mailadres bekend was. 651 huurders vulden de online vragenlijst in. Hiermee achterhaalden we welke onderwerpen de bewoners belangrijk vinden en hoe ze betrokken willen worden. Mensen die aangaven betrokken te willen zijn bij de HVV of BOV nodigden we uit voor een online bijeenkomst. Hier konden ze kennis maken met elkaar en met de leden van de HVV en de BOV en hun activiteiten. Zo kregen ze een beeld van deze verenigingen en van de taken die zij uitvoeren. Naar aanleiding van deze bijeenkomst breidden de HVV en BOV zich uit met nieuwe leden. Daarnaast kregen we een beter beeld van de problemen in de wijk die de bewoners graag willen aanpakken. We organiseerden een nieuwe bijeenkomst met het thema veiligheid. Hierin bedachten we samen met de HVV, de BOV en bewoners oplossingen voor bestaande problemen. Er werd ook een projectgroep opgericht die zich inzet voor meer veiligheid in de wijk.

Naast het verspreiden van vragenlijsten en het organiseren en begeleiden van bijeenkomsten, ondersteunden we de HVV en BOV ook bij hun zichtbaarheid. Zo ontwikkelden we voor de HVV, de BOV en het Trefpunt nieuwe logo’s en maken we voor alle drie een nieuwe website waar de bewoners alle nodige informatie kunnen terugvinden. Daarnaast fotografeerden we de bestuursleden zodat zij herkenbaar zijn voor de bewoners en maakten we een flyer.

Het resultaat

De HVV en BOV van Vreewijk hebben drie nieuwe bestuursleden. En een huurder zette de projectgroep ‘Veiligheid’ op. Daarnaast zijn er meer bewoners geënthousiasmeerd en geactiveerd. Hierdoor is nieuw leven ingeblazen bij deze verenigingen en kunnen ze versterkt verder.

Simone Bes

Meer weten?

Simone vertelt je er graag meer over

06 29 03 57 21

s.bes@vannimwegen.nl