Procesbegeleider en penvoerder gebiedsvisie / communicatieplan

Pré Wonen en Woonopmaat maakten samen met de gemeente Beverwijk een visie voor de vernieuwing van de Kuenenpleinbuurt in Beverwijk. Rob van Beek en Elsbeth Postma hielpen bij de totstandkoming van de visie en het communicatieplan.

Projectdetails

Opdrachtgever: Pré Wonen
Focusthema: communicatie en participatie

“De belofte voor de buurt: divers, groen, prettig en duurzaam.”

De klantvraag

Pré Wonen zocht ondersteuning bij de totstandkoming van een gebiedsvisie voor de (te vernieuwen) Kuenenpleinbuurt. Specifiek vroeg de corporatie aan Vannimwegen: help ons bij het verzamelen, ordenen en verwerken van de inhoudelijke onderdelen die de betrokken partijen leveren, herschrijf die onderdelen tot een samenhangende gebiedsvisie, schrijf ook een communicatieplan en zorg dat de communicatie en participatie worden uitgevoerd.

Onze aanpak

We startten met een workshop waarin we samen met alle betrokkenen het volgende verkenden en vaststelden: de beoogde vernieuwing van de Kuenenpleinbuurt (doelen), de onderdelen van de gebiedvisie (inhoud), de communicatie met de bewoners en andere belanghebbenden van de buurt, het besluitvormingsproces en onderlinge werkafspraken. Dat maakte voor iedereen helder wat ons allemaal te doen stond. Wij verzamelden, ordenden en verwerkten de aangeleverde onderdelen tot een concept gebiedsvisie, die we bespraken met diverse betrokkenen. Dat resulteerde in een definitieve gebiedsvisie.

Onderdeel van de gebiedsvisie is een communicatieplan voor bewoners en andere belanghebbenden van de buurt. Samen met Pré Wonen bereidden we inloopbijeenkomsten voor de buurt voor. Doel was om de bewoners te informeren en te raadplegen en hun reacties te bundelen in een document bij de gebiedsvisie. Daarna hield onze betrokkenheid op.

Helaas gooide het coronavirus roet in het eten, waardoor Pré Wonen de bewoners noodgedwongen (voornamelijk) online moest informeren en raadplegen. Inmiddels hebben fysieke bijeenkomsten plaatsgevonden. De gebiedsvisie (met de reacties van de bewoners) wordt daardoor later behandeld door het college van B&W en de gemeenteraad van Beverwijk.

Het resultaat

Resultaat van onze inspanningen is een definitieve gebiedsvisie, inclusief communicatieplan, voor de vernieuwing van de Kuenenpleinbuurt. Het is een mooi vormgegeven en inhoudelijk consistent plan geworden waarin de gedroomde toekomst van de buurt beschreven wordt, de beoogde resultaten en de aanpak daarvoor, inclusief de verschillende projecten in de buurt. De gebiedsvisie vindt u hier. Bekijk ook de website over de Kuenenpleinbuurt.

Elsbeth Postma

Meer weten?

Elsbeth of Rob vertelt je er graag meer over.

06 41 56 15 54 (Elsbeth)
06 15 83 24 32 (Rob)

e.postma@vannimwegen.nl r.van.beek@vannimwegen.nl