Evaluatieonderzoek zelfbeheerproject Startblok Riekerhaven

Een onderzoek naar het Startblok-concept van De Key

Projectdetails

Opdrachtgever: De Key
Focusthema: communicatie en participatie

“Hoe vergroot je betrokkenheid, onderling begrip en eigenaarschap in een zelfbeheer-project?”

De klantvraag

In 2016 opende De Key Startblok Riekerhaven voor 565 jonge starters, statushouders en Nederlandse jongeren. De jongeren wonen samen in een community. Het doel is om elkaar te ondersteunen bij het maken van een goede start in Amsterdam en om samen te bouwen aan een toekomst. De Key vroeg ons te onderzoeken welke onderdelen van het Startblok-concept bijdragen aan de doelstelling: het vergroten van betrokkenheid, onderling begrip en eigenaarschap onder bewoners.

Onze aanpak

Om de onderzoeksvraag zo volledig mogelijk te kunnen beantwoorden, verzamelden wij data via persoonlijke interviews, op-de-thee gesprekken, observaties en deskresearch. Wij spraken bewoners, zelfbeheerders, medewerkers van De Key en medewerkers van betrokken externe partijen.

Op Startblok Riekerhaven hebben een aantal bewoners een zelfbeheerfunctie. Denk bijvoorbeeld aan gangmakers, een technisch beheerder, een klusteam, een community developer en een zelfbeheerder PR en Communicatie. Wij onderzochten op welke manier de functies bijdragen aan de doelstelling van het project. Daarnaast keken we naar de effecten binnen het Startblok-concept van onderdelen zoals:

  • de selectie op motivatie bij plaatsing van nieuwe bewoners
  • de rol van een bewonersvereniging of -stichting
  • het gehanteerde boetesysteem
  • de vormgeving van het complex
  • de tijdelijkheid van de contracten
  • de begeleiding door externe partijen
  • de samenwerking tussen De Key en de zelfbeheerders

Het resultaat

Opvallend was de mate van betrokkenheid die we zagen; bij de zelfbeheerders, bij medewerkers van De Key én bij andere betrokken partijen. Al snel constateerden we dat verschillende onderdelen op een eigen en waardevolle manier een bijdrage leveren aan de doelstelling van het project. Zo troffen we projectmakers die regelmatig gesprekken voeren met bewoners die daar behoefte aan hebben en gangmakers die wekelijks een activiteit organiseren voor hun gang. De leden van het klusteam lieten bewoners zien hoe ze hun lamp voortaan zelf kunnen vervangen.

Ook zagen we ruimte voor verbetering. Voorbeelden zijn: een intensievere samenwerking tussen betrokken partijen en meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid van het zelfbeheerteam.

Onze bevindingen, conclusies en adviezen presenteerden we per onderdeel in een uitgebreid rapport aan De Key.

Met onze bevindingen werken De Key, bewoners en betrokken partijen aan een verdere verbetering van het Startblok-concept.

Sketchingmaniacs vatte onze bevindingen samen in een pakkende illustratie.

Download

Stuur mij de nieuwsbrief
Aan het versturen
Bedankt voor uw informatie.
Oeps, er is iets fout gegaan!

Klik op de pijl om uw download op te slaan

Warren van Hoof

Meer weten?

Warren vertelt je graag meer.

Warren van Hoof: 06 41 69 52 85

w.van.hoof@vannimwegen.nl