MVO-beleid voor De Woonplaats

Meer impact door maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Projectdetails

Opdrachtgever: De Woonplaats, Enschede
Focusthema: organisatie en beleid

Adviseur(s): Ronald Koopman

“We willen een grote bijdrage leveren aan mens, milieu en maatschappij”

De klantvraag

De Woonplaats heeft ambitie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De Woonplaats vroeg om ondersteuning om te komen tot een duidelijke en transparante beleidsnotitie door scope, visie, beleid, effecten en activiteiten duidelijk neer te zetten in relatie tot elkaar.

Onze aanpak

Ronald Koopman van Vannimwegen en Dik Roetert Steenbruggen en Bernadette Arends van De Woonplaats kwamen samen met de werkgroep Maatschappelijke duurzaamheid tot de volgende aanpak:

● definiëren van wat MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) is
● bepalen in welke mate MVO integraal onderdeel uitmaakt van het denken en doen van De Woonplaats
● bepalen van de belangrijkste belanghebbenden
● centraal zetten van de hoofddoelen van De Woonplaats
● onderscheid maken tussen DOEL (maatschappelijke effecten) en DOEN (activiteiten)
● koppelen van de geïnventariseerde effecten en activiteiten aan de doelen
● koppelen van effecten en activiteiten aan Sunstainable Development Goals (SDG’s)
● bepalen van de succesfactoren voor implementatie; succesfactoren op proces en relatie.

Het resultaat

Het resultaat van de aanpak is een MVO-beleidsnotitie die zowel qua structuur als inhoud doorwrocht, transparant en volledig is.

De beleidsnotitie maakt de ambitie en de strategie op MVO van De Woonplaats duidelijk. SDG’s hebben daarin een plek gekregen. Met deze notitie wordt de bewustwording over MVO bij de medewerkers en partners versterkt. De inzet is het creëren van een vliegwieleffect op het onderwerp MVO. En erkenning en herkenning voor De Woonplaats op MVO. De Woonplaats doet immers al veel aan MVO.

Ronald Koopman

Meer weten?

Ronald vertelt je er graag meer over.

(06) 52 08 81 48

r.koopman@vannimwegen.nl