Dealmaker Regio Deal Veluwe

Rob van Beek werkte als dealmaker intensief samen met een hecht team van bestuurders en medewerkers aan de Regio Deal Veluwe. In juli 2020 was de deal een feit. Rijk en regio investeren ieder € 12,5 mln. in de Veluwe.

Projectdetails

Opdrachtgever: gemeente Ede, namens VeluweAlliantie, programma Vitale Vakantieparken en provincie Gelderland
Focusthema:organisatie en beleid

Adviseur(s): Rob van Beek

“Het is een goede deal, die tot stand kwam door goede samenwerking."

Facts
Rob van Beek vervulde de rol van dealmaker namens de regiopartijen op de Veluwe. In deze rol leidde hij het proces waarin inhoud, cofinanciering, governance, besluitvorming en communicatie samenkwamen. De Veluwedeal werd in juli 2020 gesloten.


Context
Op de Veluwe zijn twee samenwerkingsverbanden actief. Dat is allereerst de VeluweAlliantie, waarin zo’n 40 partijen werken aan de Veluweagenda 2030. Daarnaast is er het programma Vitale Vakantieparken. Ook hierin werken overheden en vele andere partijen samen. Tenslotte heeft de provincie Gelderland de nodige ambities, die van belang zijn voor de Veluwe. Deze drie invalshoeken bepaalden het inhoudelijke speelveld voor de Veluwedeal.

Het project

Inhoud en cofinanciering
Inhoudelijk hebben de partijen veel ambities. De optelsom van ambities kost meer dan de omvang van de Veluwedeal. Dat betekende dat er een proces van prioritering was. Dat was best lastig in de coronatijd. Waar we normaal aan een aantal thematafels keuzes gemaakt zouden hebben, gebeurde dit nu meer bilateraal en langs digitale weg. Bij het stellen van de prioriteiten was een belangrijk criterium dat een project of initiatief voldoende cofinanciering op tafel kon leggen. En de eisen die hieraan gesteld werden waren best streng. Het ging uitsluitend om publieke cofinanciering, terwijl op de Veluwe juist met veel private partijen wordt samengewerkt.

Governance
Formeel konden uitsluitend publieke organen partij zijn in de Regio Deal. Op de Veluwe is geen WGR samenwerking. Dus naast het rijk konden uitsluitend provincie en gemeenten partij zijn. Maar de genoemde samenwerkingsverbanden op de Veluwe zijn juist publiek-privaat. Zij hadden echter geen formele zeggenschap over de Deal. Er was een regieteam met bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit deze drie gremia. Zij stuurden proces en inhoud namens de regio. Zij adviseerden de bestuursorganen die de Deal ondertekenen.

Besluitvorming en communicatie

Het regieteam was verantwoordelijk voor de inhoud van de Veluwedeal. Omdat zij zelf geen partij waren in de deal, waren korte lijnen met de diverse achterbannen essentieel. Er werd dan ook ruim ingezet op terugkoppeling en consultatie van de verschillende achterbannen. Op die manier werd hard aan draagvlak gewerkt. Dat was nodig omdat het governancemodel geen formele mogelijkheid tot escalatie heeft. Het regieteam adviseerde later aan de bestuursorganen die de deal formeel ondertekenden.

Interactie rijk-regio
Naast alle voorbereidingen in de regio, was er het samenspel met het rijk. De regioprioriteiten moesten aansluiten op prioriteiten bij het rijk. Daarbij werd ook gezocht naar ‘meekoppelkansen’ vanuit verschillende ministeries. Samen met het rijk maakten we ook een bestedingsplan voor de middelen. Daarin legden we ook de basis voor de evaluatie van de uitvoering van de Regio Deal.

Links: VeluweAgenda 2030, het gebied van de VeluweAlliantie


Rechts: de gemeenten die participeren in het programma Vitale Vakantieparken


Het resultaat

Al met al een mooie procespuzzel waarin inhoud, financiële middelen, governance, communicatie en besluitvorming samenkwamen. Hiermee beogen we een fikse impuls voor de Veluwe, waardoor natuur, recreatie en landbouw nog beter hand in hand gaan.

Rob van Beek

Meer weten?

Rob vertelt je er graag meer over.

06 1583 2432

r.van.beek@vannimwegen.nl