Interimmanager financiën/ bedrijfsvoering

Erwin Beltman combineert zijn rol als financieel specialist woningcorporaties met interim rollen als manager financiën/bedrijfsvoering.

Projectdetails

Opdrachtgever: diverse woningcorporaties
Focusthema: interim

Adviseur(s): Erwin Beltman

“Met beide voeten in de klei.”

Toegevoegde waarde

Erwin Beltman combineert zijn rol als financieel specialist woningcorporaties met interimrollen als manager financiën/bedrijfsvoering. Die combinatie heeft voor beide rollen toegevoegde waarde. Naast zijn adviesrol in interimrollen staat hij met ‘beide voeten in de klei’. Daardoor kan hij de aansluiting tussen theorie en dagelijkse praktijk in het advieswerk beter borgen. Zijn inhoudelijk specialistische kennis maakt dat Erwin, naast het draaiende houden van de afdeling, invulling kan geven aan het optimaliseren van (financieel) beleid, processen en inrichting van de afdeling.

De rode draad

De specifieke behoeften van elke corporatie waar hij als interimmanager over de vloer komt verschillen sterk. Toch is wel degelijk sprake van een rode draad. Belangrijke elementen daarin zijn onder andere:

  • herijking van financieel beleid en financiële kaders;
  • creëren van rolduidelijkheid;
  • veranderende wettelijke kaders;
  • blijvende aandacht voor informatisering en automatisering.

Herijking van financieel beleid en financiële kaders
Het financieel beleid en daaronder liggende kaders kwamen vaak in de loop der jaren tot stand. De aansluiting tussen documenten hapert soms en actuele inzichten en wijzigende regelgeving zijn nog niet altijd verwerkt. Doordat Erwin met een externe, frisse blik het hele raamwerk tegen het licht houdt valt hierin doorgaans veel winst te behalen.

Creëren van rolduidelijkheid
De rollen die mensen op de afdeling vervullen sluiten vaak niet (meer) aan bij de bijbehorende functieprofielen die ooit zijn opgesteld. Het takenpakket van medewerkers evolueert in de tijd, ingegeven door specifieke behoeften die zich op bepaalde momenten voordoen. De diverse control-functies binnen corporaties vragen daarbij vaak specifiek aandacht. Sinds de komst van de (veelal) verplichte onafhankelijke concerncontroller ontstond ruis over de scheiding van taken met die van de controllers die ressorteren onder de financiële afdeling (planning & control).

Veranderende wettelijke kaders
De wettelijke kaders waarbinnen woningcorporaties moeten opereren veranderen continu. De afgelopen jaren stonden onder andere in het teken van het implementeren van de gewijzigde Woningwet, aanpassingen in definities van onderhoud en beheer en aangepaste richtlijnen van Aw en WSW. Inmiddels kwam daar de OOB-status bij, die een grote impact heeft op het jaarrekeningtraject, voor het eerst bij het opstellen van de jaarrekening over 2020.

Blijvende aandacht voor informatisering en automatisering
Ook de ontwikkelingen op het vlak van informatisering en automatisering staan niet stil. Het applicatielandschap bij de gemiddelde corporatie wijzigt voortdurend, met verSaaSing als rode draad. Outsourcing van hardware en de implementatie van nieuwe (versies van) ERP-systemen zijn ingrijpende veranderingsprocessen. Ze raken doorgaans de hele organisatie en vragen om een strakke aansturing.

Erwin Beltman

Meer weten?

Erwin vertelt je graag meer.

06 17 83 81 84

e.beltman@vannimwegen.nl