Interim directeur- bestuurder Woningstichting Leusden

Ondanks de coronapandemie realiseerde Rob samen met de medewerkers van WSL de nodige resultaten.

Projectdetails

Opdrachtgever: Woningstichting Leusden
Focusthema: interim

Adviseur(s): Rob van Beek

“Medewerkers stelden zich flexibel en behulpzaam op tijdens corona-pandemie.”

De klantvraag

Woningstichting Leusden (WSL) was op zoek naar een interim bestuurder. Naast overbrugging van de periode tot er een nieuwe vaste bestuurder start, was de vraag om een aantal projecten verder te brengen, met name in samenwerking met de gemeente Leusden. Een andere vraag was het in kaart brengen van de samenwerkingsmogelijkheden met collega corporaties.

De aanpak

Rob is gestart met een gesprek met alle medewerkers. Ook met de rvc sprak Rob enkele verbeterpunten af. Beide met als doel om een heldere (verbeter)agenda op te stellen voor de interim-periode. Vervolgens ging Rob samen met het MT aan de slag met de belangrijkste punten.

Gedurende de interim periode brak de coronapandemie uit. Dat leidde ook tot enkele andere prioriteiten. Namelijk alles wat nodig is om de organisatie zo goed mogelijk draaiende te houden langs (voornamelijk) digitale weg. Samen met een beleidsteam corona regelden we de bedrijfsvoering in. Dat ging erg soepel, ook omdat alle medewerkers zich heel flexibel en behulpzaam opstelden.

Het resultaat

Ondanks de coronapandemie realiseerde Rob samen met de medewerkers van WSL de nodige resultaten, zoals:

  • Voortgang in de projecten, waaronder de nodige investeringsbesluiten
  • Versteviging van de rol van de controller
  • Professionalisering projectmatig werken; onder andere betere formats en routing voor besluitvorming door MT, bestuur en rvc
  • Intensivering van de samenwerking met diverse collega corporaties
  • Prestatieafspraken met de gemeente en huurdersorganisatie HLVE
  • Start van het Huurdersportaal en klantvolgsysteem
  • Doorontwikkeling van de nieuwe portefeuillestrategie

Rob van Beek

Meer weten?

Rob vertelt je er graag meer over.

06 15 83 24 32

r.van.beek@vannimwegen.nl