Woonwens-onderzoek voor Welwonen

Welwonen herstructureert de Bloemenbuurt in Enkhuizen. Wij bespreken met bewoners hun situatie, opties en woonwensen.

Projectdetails

Opdrachtgever: Welwonen
Focusthema: participatie en communicatie
Adviseurs: Harry Vlaar, Lisa Dautzenberg

“We luisterden naar hun verhalen.”

De klantvraag

Welwonen herstructureert de Bloemenbuurt in Enkhuizen. Het sociaal plan ligt op hoofdlijnen vast en de eerste bewoners verhuisden al. Toch was er onrust in de buurt: wat betekent dit voor de bewoners? Welwonen vroeg ons om in kaart te brengen wat de bewoners graag willen, als hun huis straks gesloopt wordt.

Onze aanpak

“Hoe is het voor u, dat uw huis gesloopt wordt? Wat betekent het voor u dat u moet verhuizen? Wilt u terugkeren in de Bloemenbuurt?”

Met alle bewoners bespraken we onder andere deze vragen. We kwamen bij hen binnen en luisterden naar hun verhalen. Zo leerden we de Bloemenbuurt en haar bewoners goed kennen.

We maakten voor Welwonen inzichtelijk welke vragen en zorgen leven in de buurt. En we hielpen bewoners door per huishouden de woonwensen kenbaar te maken.

Het resultaat

Met de resultaten van ons woonwensonderzoek kan Welwonen verder. Op basis van de woonwensen, sociale kaart en onze adviezen maakt zij keuzes over woonruimteverdeling, begeleiding en communicatie voor de bewoners van de Bloemenbuurt.

Harry Vlaar

Meer weten?

Harry vertelt je er graag meer over.

Harry: 06 51 81 31 61

h.vlaar@vannimwegen.nl