Onderzoek naar de tevredenheid van kopers van SBB

SBB onderzoekt stelselmatig hoe haar kopers het gehele bouw- en koopproces van hun woning ervaren. Vannimwegen onderzocht aan de hand van online enquêtes en gesprekken de ervaringen van bewoners.

Projectdetails

Opdrachtgever: SBB
Focusthema: communicatie

Adviseur(s): Lisa Dautzenberg

“In 2021 leverde SBB drie nieuwbouwprojecten op:
Waterrijk Boskoop (fase 5), Sluiseiland-Zuid Vianen en De Sloep in Graft De Rijp.”

De klantvraag

SBB wil graag weten hoe haar klanten het proces rondom de koop van hun nieuwe huis hebben ervaren. Hieronder valt het gedeelte voor de koop, het bouwproces, de oplevering en de nazorg. Het hebben van inzicht in de ervaringen van de kopers helpt SBB om haar dienstverlening steeds verder te optimaliseren.

Onze aanpak

Vannimwegen helpt SBB al sinds 2008 met het kopers tevredenheidonderzoek. Dit jaar probeerden we een nieuwe werkwijze uit. Waar we normaal alle kopers telefonisch spreken, verstuurden we dit jaar naar een deel van de kopers een digitale enquête. We zorgden er hierbij voor dat de enquête voldoende ruimte bood voor kopers om hun ervaringen te delen. Op deze manier kunnen we een vergelijkbare rapportage maken als wanneer we kopers telefonisch spreken. Alleen gaat dat nu wat efficiënter.

De 28 kopers van Waterrijk Boskoop en de 32 kopers van Sluiseiland-Zuid Vianen ontvingen een online enquête. De 13 kopers van De Sloep Graft de Rijp werden telefonisch gesproken. Aan alle kopers stelden we vragen over hun ervaringen met het bouw- en koopproces. Ook vroegen we naar de oplevering, nazorg, communicatie en het contact met de kopers-begeleiders van SBB. En natuurlijk naar de woning zelf en de buurt.

Het resultaat

De enquêtes zijn ingevuld en alle kopers die mee wilden werken zijn telefonisch gesproken. Nu is het tijd om de informatie te analyseren. Vervolgens schrijven we per project een evaluatierapport en een advies.

September Lennarts

Meer weten?

September vertelt je er graag meer over

06 48 93 69 01

s.lennarts@vannimwegen.nl